151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Online účetnictví interně

...on-line poskytování služeb z účetní kanceláře prostřednictvím vzdáleného přístupu do ekonomického systému klienta

Jak

Doklady jsou doručovány do našich kanceláří, kde je zpracováváme ve Vašem ekonomickém systému, z pohledu klienta interně. Máme on-line vzdálený přístup do vašeho ekonomického systému.

Výhody

Máte okamžitě ve svém ekonomickém systému všechny námi zadané údaje.
Námi poskytované služby můžete využívat ve vlastním libovolném ekonomickém systému.

Nevýhody

Je třeba řešit oběh dokladů.
Musíte investovat do vlastní výpočetní techniky, software a hradit průběžné aktualizace, údržbu a správu.

Cena

Cena je výhodnější se zohledněním úspory za dopravu našich pracovníků.
Záleží však nejen na množství dokladů, ale i na kvalitě vašeho ekonomického systému a technologii on-line propojení.

Pro koho je určeno

Pro velké podniky, které chtějí mít výsledky námi poskytovaných služeb okamžitě k dispozici ve vlastním ekonomickém systému.
Pro podniky, které mají nastaveny vnitřní procesy závislé na již existujícím ekonomickém systému.
Pro podniky, které mají provozovnu kdekoliv nezávisle na umístění našich kanceláří.

 

Externí účetní

Interní účetní

Online účetnictví externě


Naše ceny

Zajišťujeme:

Vedení účetní agendy
Účetní poradenství
Roční uzávěrky
Firemní sídlo
Zpracování přiznání k dani z příjmů
Zpracování přiznání k DPH
Daňové poradenství
Vedení personalistiky
Kompletní zpracování mezd
Digitalizace dokumentů
Vedení skladové evidence