151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Garance

Lidé u nás jsou vysoce specializovaní, přesto pořád musí mít na zřeteli celkový obraz klienta. Máme u nás 65% podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí, ale to nestačí. Máme vlastní „inkubátor“ pro celoživotní vzdělávání. Doba je rychlá, změny přicházejí stále a interní školení jsou nedílnou součástí naší práce. Chyby si nemůžeme dovolit.

Máme nastavený rozsáhlý systém kontrolních mechanizmů, díky nimž udržujeme stále maximální bezchybnost všech našich úkonů.

Jsme pojištěni pro případ, kdy naší činností zaviníme klientovi škodu v podobě předepsaného penále, pokuty nebo úroku z prodlení ze strany jakéhokoliv úřadu. Toto profesní odpovědnostní pojištění je uzavřeno s působností pro celou Evropu.

Garance

... přebíráme odpovědnost za bezchybné výsledky. Ručíme za svoji práci, provádíme kontroly, a proti chybám jsme pojištěni.