151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Naši lidé

Naše společnost má v současné době přes 35 zaměstnanců. Zde jsou uvedeni vedoucí pracovníci jednotlivých týmů.

Ing. Tomáš Slavík

Ing. Tomáš Slavík

jednatel, daňový poradce

„...uvědomuji si, že více než kdy jindy je v dnešní době plné změn potřeba vyšetřit čas na osobní život.
Proto věnuji mnoho ze svých zkušeností a sil efektivnímu nastavování naší společnosti tak, aby i naši klienti mohli energii věnovanou výkonu své profese zúročit pro osobní pohodu.“

Ing. Tomáš SlavíkVysoké učení technické v Brně, fakulta podnikatelská
obor daňové poradenství, podnikové finance a obchod
E: tomas.slavik@sluto.cz
T: +420 226 203 703

Ing. Jitka Schlagmannová

Ing. Jitka Schlagmannová

jednatelka

„...spokojenost klienta je pro mě na prvním místě. Vždy se snažím pochopit jeho přání a potřeby z hlediska podnikatelského a být mu oporou v komplikovaném světě daní a účetnictví.“

Ing. Jitka SchlagmannováVysoké učení technické v Brně, fakulta podnikatelská
obor daňové poradenství, podnikové finance a obchod
E: jitka.schlagmannova@sluto.cz
T: +420 530 500 906

Ing. Pavel Novák

Ing. Pavel Novák

vedoucí účetního týmu

„...snažím se klientům objasňovat spleť zákonů a jejich neustálých novelizací tak, aby si dokázali řídit a plánovat své podnikatelské aktivity. A mnohdy nezůstane jen u teorie, ale své zkušenosti přenáším i do praktického vedení kolektivu účetních.“

Ing. Pavel NovákSlezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta
obor ekonomika podnikání v obchodě a službách
E: pavel.novak@sluto.cz
T: +420 530 500 913

Ing. Chmel Miloš, MSc.

Ing. Miloš Chmel, MSc.

vedoucí účetního týmu

„...vedení účetnictví vyžaduje dokonalou znalost neustále se měnících zákonů, týmovou práci a aktuální informace o podnikatelském prostředí. Náš tým dokáže porozumět potřebám klientů, navrhnout řešení odpovídající jejich potřebám a poskytnout veškeré potřebné informace a výstupy v daných termínech a vysoké kvalitě. Přispívají k tomu dlouhodobé zkušenosti nejen v oblasti daňového poradenství a vedení účetnictví, ale i v oblasti ekonomiky a strategického řízení společností všech typů.“

Ing. Chmel Miloš, MSc.Vysoké učení technické v Brně
obor elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
E: milos.chmel@sluto.cz
T: +420 530 500 919

Bc. Iva Růžičková

Bc. Iva Růžičková

vedoucí mzdového týmu

„...teoretické znalosti jsou nezbytné pro výkon našeho povolání, ale 10 roků osobní praxe a zkušeností je jistě zárukou, že celý mnou vedený tým dokáže být především praktickou oporou klienta při dlouhodobé spolupráci.“

Bc. Iva RůžičkováAKADEMIE STING, o.p.s., soukromá vysoká škola
obor Finance a daně, Organizace a řízení malých a středních firem
E: iva.ruzickova@sluto.cz
T: +420 530 500 914

Ing. Michal Malásek

Ing. Michal Malásek

asistent daňového poradce 

„...zabezpečení individuálního přístupu ke klientovi a budování dobrých vztahů založených na vzájemné důvěře považuji za významný atribut úspěšné spolupráce v rovině porozumění a při převzetí administrativní zátěže kladené na podnikatele se snažím jeho konkrétní a specifické potřeby vidět v širších souvislostech. Zprostředkování a zajištění efektivního využití technologického a informačního potenciálu prostřednictvím celého našeho týmu pak vede k flexibilnímu řešení potřeb klienta, kdy se tímto pružným přístupem stáváme podstatným partnerem podnikatele, který je vždy o krok napřed, nejen ve vztahu s konkurencí, ale i před státní správou, kde aktivně hájím zájmy klienta.“

Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta
obor Účetnictví a daně, specializace: zdaňování a auditing

Ing. Michal MalásekE: michal.malasek@sluto.cz
T: +420 530 500 922