151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Reference

Našimi klienty jsou od počátku podnikatelé a firmy ze všech oborů. Z toho důvodu máme zkušenosti s celou řadou forem podnikání a druhů činností. Dnes poskytujeme naše služby stejně tak všem právním formám obchodních firem, jakož i subjektům nezaloženým za účelem podnikání a samozřejmě všem podnikatelům - fyzickým osobám.

Při osobním jednání Vám rádi uvedeme konkrétní reference o našich klientech, kteří souhlasili se zařazení do našeho referenčního listu. Konkrétní soupis našich klientů s ohledem na sjednanou ochranu informací nelze zveřejnit zde.

Co do velikosti poskytujeme naše služby klientům od samostatně výdělečných podnikatelů až po podniky se stovkami zaměstnanců. Celkem máme nyní přes 500 klientů.

Naše služby poskytujeme klientům nejen v našem ekonomickém systému POHODA E1 a PAMICA, ale i v jejich vlastních systémech. Jedná se např. o systémy ABRA, ALTUS Vario, BYZNYS Win, DIMENZE, FlexiBee, HELIOS, Klient, Microsoft Dynamics NAV, MONEY S3, MONEY S4, MRP, myWAC , NOTIA, QI, SAP a SB komplet.


Naše ceny

Zajišťujeme:

Vedení účetní agendy
Účetní poradenství
Roční uzávěrky
Firemní sídlo
Zpracování přiznání k dani z příjmů
Zpracování přiznání k DPH
Daňové poradenství
Vedení personalistiky
Kompletní zpracování mezd
Digitalizace dokumentů
Vedení skladové evidence