151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Naše informace

Důchody

Kromě starobních důchodů existují v České republice ještě další tři druhy těchto finančních požitků. Jsou to…

Více informací

OSVČ

Tato zkratka označuje osobu samostatně výdělečně činnou. Tento termín je v našem daňovém, zdravotním…

Více informací

Dan z příjmů ze zahraničí

Daňoví poplatníci České republiky, kteří mají příjmy i odjinud než z tuzemska, musí i z těchto příjmů…

Více informací

Dan z příjmů právnických osob

Daň z příjmů musí podávat nejen jednotlivci, ale také právnické osoby, jako jsou firmy či sdružení. Přiznání…

Více informací

Daň z příjmů fyzických osob

Tato daň patří mezi daně přímé. Legislativně je upravena zákonem č. 586/1992 Sb o daních. Tento zákon…

Více informací

Podpora v nezaměstnanosti

Registrovaný uchazeč o zaměstnání, pokud již nevyčerpal maximální délku tzv. podpůrčí doby, může dostávat…

Více informací

Zaměstnání

Pokud pracovník přišel o zaměstnání, může v současné době, tj. v roce 2014 dostat maximálně 14 281 Kč. Pokud…

Více informací

Zdravotní pojištění

Pokud má určitá osoba v České republice zaregistrován trvalý pobyt a v ČR pracuje ať už jako zaměstnanec, nebo…

Více informací

Sociální pojištění

Každý zaměstnanec bez rozdílu je povinen platit sociální pojištění. Jak vysoké pojištění bude odvádět, rozhoduje…

Více informací

Pojištění

Pojištění je druh ekonomického záchranného systému, který pomáhá jedinci, firmě, rodině, společnosti atd.…

Více informací

Sociální podpora

Sociální zabezpečení v České republice je postaveno na trojpilířovém základě. Ten zahrnuje kromě sociálního…

Více informací

Cestovní náhrady

Novelizace platných zákonů se od počátku roku 2014 dotkla i způsobu, jak se účtuje stravné a sazby za pohonné…

Více informací

Sociální a zdravotní pojištění

S nástupem roku 2014 došlo ke změnám v zákonech týkajících se sociálního a zdravotního pojištění. Novelizace…

Více informací

Nemocenská a náhrada mzdy

Systém nemocenského pojištění v České republice umožňuje čerpat v případě onemocnění pojištěnce nemocenské…

Více informací

Výpočet čisté mzdy a zálohy na daň

Je více způsobů uzavření pracovního poměru a od toho se odvíjí i více možností zdanění a výpočtu čisté…

Více informací

Daň ze mzdy

Daň ze mzdy je součástí příjmových financí státu, ze kterých se hradí chod státní administrativy a dalších…

Více informací

Daň z nabytí nemovitých věcí

Povinnost platit daň z nabytí nemovitých věcí vzniká v momentě zakoupení domu, pozemku nebo jiné nemovitosti.…

Více informací

Daň dědická

Dědická daň může přinést jak zisky, tak dluhy. Díky současné legislativě přináší naštěstí co možná…

Více informací

Daň darovací

Darovací daň se platí v případě nabytí majetku darováním. V současné době je tato daň legislativně ošetřena…

Více informací

Daň z nemovitosti

Tato majetková daň, nazývaná také daň z nemovitých věcí, není příjmem státní pokladny, ale finance z ní…

Více informací

Majetkové daně

Majetkové daně jsou soubor doplňkových plateb, které pomáhají naplňovat příjmy státu. Pod tento název spadají…

Více informací

Silniční daň

Silniční daň je jednou ze souboru majetkových daní, kterou je povinován každý podnikající občan, který při výkonu…

Více informací

DPH - Daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty je v podstatě rozdíl vstupní daně DPH a výstupní DPH a týká se procesu, který u daného…

Více informací

Spotřební daně

Spotřební daně platí státu její plátci, tedy pověřené fyzické či právnické osoby, vybírá se ale přitom…

Více informací

Daň z příjmů

Tuto daň platí každá osoba, která na území tohoto státu vykonává nějakou ekonomickou aktivitu. Dani z příjmů…

Více informací

Daně

Daně rozdělujeme na pravidelně vybírané a jednorázově. První typ daní se platí v pravidelných, předem…

Více informací

Kontrolní hlášení k DPH

Kontrolní hlášení k DPH je součástí zákonem povinně stanoveného, či dobrovolně přihlášeného vyplňování…

Více informací

Změny pro výpočet DPH z celkové částky

Změny v novele zákona o DPH, které se projevily v praxi už v lednu 2015 a některé s účinností od ledna 2016,…

Více informací

Vrácení DPH

Někteří plátci DPH mají špatné zkušenosti, pokud měli nárok na vrácení DPH z důvodu nadměrného odpočtu.…

Více informací

Sazby DPH

Sazby DPH se mění jak sezonní zboží Sazby DPH jsou jako sezonní zboží, téměř každým rokem se nyní mění. Ani…

Více informací

Registrace k DPH

Plátce DPH je jak právnická osoba, tak fyzická osoba za určitých podmínek. Povinnost platit daň z přidané hodnoty…

Více informací

Jaké povinnosti mají plátci DPH

Daň z přidané hodnoty neboli zkráceně DPH představuje daň z rozdílu vstupů a výstupů, což lze chápat jako…

Více informací

Ověření plátce DPH

Plátce nemá jen povinnost přiznávat a platit daň z přidané hodnoty, ale zákon mu také uložil povinnost starat se…

Více informací

Koeficient DPH

Při výpočtu DPH pozor na správný koeficient Posteskla si jedna účetní, že kvůli změnám v DPH, s nimiž…

Více informací

Dobrovolný plátce DPH

Podle zákona jsou povinni platit daň z přidané hodnoty neboli DPH podnikatelé, kteří měli obrat za 12 nebo i méně…

Více informací

Výpočet DPH

DPH se vypočítává ze základu daně nebo z celkové ceny včetně daně. Pro výpočet daně z přijaté hodnoty…

Více informací

Souhrnné hlášení k DPH

Souhrnné, stejně jako kontrolní hlášení je součástí přiznání k dani z přidané hodnoty, pokud plátce naplnil…

Více informací

Vyúčtování zálohové a srážkové daně

Téměř každý zaměstnavatel má zákonnou povinnost podávat vyúčtování zálohové či srážkové daně.…

Více informací

Daň z příjmů pro OSVČ

OSVČ je zkratka, která se používá pro osobu samostatně výdělečně činnou. Daňový systém tuto zkratku definuje jako…

Více informací

Daň z příjmů u studentů a rodičů na rodičovské dovolené

Daň z příjmů se za určitých podmínek nevyhne ani studentům od 15 let věku a rodičům na rodičovské dovolené.…

Více informací

Daň z příjmů u zaměstnanců

Jaký je postup pro podávání daňového přiznání k dani z příjmů, pokud jste zaměstnanec? Přiznání k dani…

Více informací

Zdanění mezd u pracovních činností vykonávaných mimo řádný pracovní poměr

Kromě řádného pracovního poměru existují ještě další možnosti, jak si vydělat peníze. Těmi jsou dohoda…

Více informací

Naše ceny

Zajišťujeme:

Vedení účetní agendy
Účetní poradenství
Roční uzávěrky
Firemní sídlo
Zpracování přiznání k dani z příjmů
Zpracování přiznání k DPH
Daňové poradenství
Vedení personalistiky
Kompletní zpracování mezd
Digitalizace dokumentů
Vedení skladové evidence