151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Daň z nabytí nemovitých věcí

Plátcem daně je v případě zakoupení domu, pozemku, nebo jiné nemovitosti vždy ta osoba, která nemovitost prodala. Nicméně aby nedocházelo ke snadnému úniku daní, je stanoveno, že nový majitel nemovitosti je současně i ručitelem zaplacení daně. V případě, že se tedy příslušný finanční úřad nedočká zaplacení daně, vymáhá platbu po novém majiteli. Zákon však nevylučuje, aby se oba účastníci prodeje, tedy převodce a nabyvatel, nedohodli na jiném způsobu placení daně. Plátcem daně se pak po dohodě může stát i nový majitel pozemku a ručitelem je prodávající.

Další informace o dani z nabytí nemovitých věcí.


Naše ceny

Zajišťujeme:

Vedení účetní agendy
Účetní poradenství
Roční uzávěrky
Firemní sídlo
Zpracování přiznání k dani z příjmů
Zpracování přiznání k DPH
Daňové poradenství
Vedení personalistiky
Kompletní zpracování mezd
Digitalizace dokumentů
Vedení skladové evidence