151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Dan z příjmů právnických osob

Pokud poplatník není veden jako fyzická osoba, musí své příjmy danit jak osoba právnická. Právnické osoby odvádějí daň ze všech příjmů dosažených v ČR včetně příjmů ze zahraničí, jestliže vedení společnosti sídlí na území České republiky. Jestliže je sídlo vedení společnosti mimo území ČR, zdaňují se jen příjmy dosažené na našem území.

Předmět daně z příjmů právnických osob je poměrně značně komplikovanou záležitostí, protože zákon, podle kterého jsou příjmy daněny, má velké množství výjimek a odchylek od normálu daně. Z toho důvodu tento způsob zdanění bez spolupráce s daňovým poradcem lze jen obtížně uskutečnit bez větších chyb.

Další informace o dani z příjmu právnických osob.


Naše ceny

Zajišťujeme:

Vedení účetní agendy
Účetní poradenství
Roční uzávěrky
Firemní sídlo
Zpracování přiznání k dani z příjmů
Zpracování přiznání k DPH
Daňové poradenství
Vedení personalistiky
Kompletní zpracování mezd
Digitalizace dokumentů
Vedení skladové evidence