151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Majetkové daně

Majetkové daně jsou soubor doplňkových plateb, které pomáhají naplňovat příjmy státu. Pod tento název spadají dědické daně, daně z nabytí nemovitých věcí, daně z nemovitostí a také silniční daně. Pro státní pokladnu jsou důležitým zdrojem příjmů hlavě z důvodu pravidelných a opakujících se plateb od daňových poplatníků. Majetkové daně jsou odvislé od ocenění nebo stanovení výše majetku náležící poplatníkovi. Jako historicky nejstarší české daně tyto fungovaly jen s mírnými úpravami až do roku 2014, kdy byla zrušena tzv. trojdaň.

Další informace o majetkových daních.


Naše ceny

Zajišťujeme:

Vedení účetní agendy
Účetní poradenství
Roční uzávěrky
Firemní sídlo
Zpracování přiznání k dani z příjmů
Zpracování přiznání k DPH
Daňové poradenství
Vedení personalistiky
Kompletní zpracování mezd
Digitalizace dokumentů
Vedení skladové evidence