151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Pojištění

Pojištění je druh ekonomického záchranného systému, který pomáhá jedinci, firmě, rodině, společnosti atd. překonat následky nemoci, úrazu, živelné pohromy, ekonomické krize a dalších nepříznivých a často neočekávaných situací a jevů. O to, aby pojištění fungovalo ke spokojenosti pojistitele i pojistníka, se starají pojišťovny, což jsou soukromé komerční společnosti. Na ně dohlíží stát prostřednictvím České národní banky, která činnost pojišťoven dozoruje.

Další informace o pojištění.


Naše ceny

Zajišťujeme:

Vedení účetní agendy
Účetní poradenství
Roční uzávěrky
Firemní sídlo
Zpracování přiznání k dani z příjmů
Zpracování přiznání k DPH
Daňové poradenství
Vedení personalistiky
Kompletní zpracování mezd
Digitalizace dokumentů
Vedení skladové evidence