151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Spotřební daně

Spotřební daň je vybírána od spotřebitele, ale odvod státu provádí jiné pověřené právnické a fyzické osoby, tzv. plátci daně. Tento způsob výběru daně řadí spotřební daň mezi nepřímé daně. Spotřební daň se vztahuje na alkoholické nápoje, pohonné hmoty, minerální oleje a produkty tabákového průmyslu.

Pro státní pokladnu je spotřební daň důležitým zdrojem příjmů. Její podíl na konečné ceně výrobku je více než padesátiprocentní. Vzhledem k velkému objemu peněz, které jsou ve spotřební dani obsaženy, je tato daň často vystavována pokusům o daňové podvody a úniky, které se ne vždy podaří postihnout a takto uloupené finanční prostředky vrátit zpět státu.

Další informace o spotřebních daních.


Naše ceny

Zajišťujeme:

Vedení účetní agendy
Účetní poradenství
Roční uzávěrky
Firemní sídlo
Zpracování přiznání k dani z příjmů
Zpracování přiznání k DPH
Daňové poradenství
Vedení personalistiky
Kompletní zpracování mezd
Digitalizace dokumentů
Vedení skladové evidence