151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Zdravotní pojištění

Pokud má určitá osoba v České republice zaregistrován trvalý pobyt a v ČR pracuje ať už jako zaměstnanec, nebo jako OSVČ , je tato osoba povinna si platit zdravotní pojištění. Tento požadavek se vztahuje i na cizí státní příslušníky. Zdravotní pojištění si ale nemusí platit děti mladší osmnácti let, starobní důchodci a lidé registrovaní na úřadech práce. Za tyto osoby platí zdravotní pojištění stát.

Platby pojistného jsou uhrazovány ve prospěch účtu zdravotních pojišťoven. Vybrané peníze slouží k úhradě běžných zdravotních pomůcek, lékařských zákroků a léků.

Další informace o zdravotním pojištění.


Naše ceny

Zajišťujeme:

Vedení účetní agendy
Účetní poradenství
Roční uzávěrky
Firemní sídlo
Zpracování přiznání k dani z příjmů
Zpracování přiznání k DPH
Daňové poradenství
Vedení personalistiky
Kompletní zpracování mezd
Digitalizace dokumentů
Vedení skladové evidence