151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

BMD.COM

Díky tomuto v ČR pilotnímu projektu naše společnost umožňuje další dimenzi komunikace mezi klientem a naší kanceláří. Internetový portál BMD.COM je v podstatě vzdálený přístup do našich interních systémů CRM (Customer relationship management - česky „řízení vztahů se zákazníky“) a DMS (Document management system – česky systém pro správu dokumentů), které jsou součástí celé řady dalších modulů, využívaných našimi pracovníky při své každodenní práci.
Díky těmto systémům dosahujeme v našich kancelářích maximální efektivitu organizace práce, plánování, správy komunikace, ukládání souborů, vykazování práce atd.

Podrobnější praktické informace k funkcionalitám a obsluze systému naleznete zde...

Přístup do aplikace je zde v odkazu

Přístupové údaje obdržíte od pracovníků sekretariátu naší kanceláře...


Naše ceny

Zajišťujeme:

Vedení účetní agendy
Účetní poradenství
Roční uzávěrky
Firemní sídlo
Zpracování přiznání k dani z příjmů
Zpracování přiznání k DPH
Daňové poradenství
Vedení personalistiky
Kompletní zpracování mezd
Digitalizace dokumentů
Vedení skladové evidence