151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Důležité informace

Informace pro rok 2018

Na naši internetovou prezentaci plníme mnoho aktuálních informací vyplývajících jak z legislativy, tak z podnikatelského života. Tuto sekci najdete v odkazu Novinky.

S ohledem na zkušenosti ze vzájemné spolupráce, ale i z důvodu dohody s konkrétním rozhodčím soudcem, jsme upravili obchodní podmínky tak, abychom udrželi oboustrannou důvěru a chápání se při využívání námi poskytovaných služeb.

Pro splnění legislativou požadovaných procesů, zajištění produktivity naší práce a poskytnutí komfortu klientům při využívání našich služeb, jsme byli nuceni upravit základní ceníkové ceny od 1. 1. 2018. Nový ceník naleznete v tomto odkazu, podrobnější popis okolností, které nás k tomuto návrhu směrovaly, jsme zveřejnili zde.

 

Informace pro rok 2017

Soupis legislativních změn k 1.1.2017

Zevrubný soupis legislativních aktualit 2016/2017

 

Informace pro rok 2016

PF 2016

Soupis legislativních změn k 1.1.2016

Zevrubný soupis legislativních aktualit 2015/2016

Informace ke změně cen od 2016

 

Informace pro rok 2015

PF 2015

Podklad pro evidenci Přehledu inventarizace ke konci účetního období

Soupis legislativních změn k 1.1.2015


Naše ceny

Zajišťujeme:

Vedení účetní agendy
Účetní poradenství
Roční uzávěrky
Firemní sídlo
Zpracování přiznání k dani z příjmů
Zpracování přiznání k DPH
Daňové poradenství
Vedení personalistiky
Kompletní zpracování mezd
Digitalizace dokumentů
Vedení skladové evidence