151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

BMD.COM

Díky tomuto v ČR pilotnímu projektu naše společnost umožňuje další dimenzi komunikace mezi klientem a naší kanceláří. Internetový portál BMD.COM je v podstatě vzdálený přístup do našich interních systémů CRM (Customer relationship management - česky „řízení vztahů se zákazníky“) a DMS (Document management system – česky systém pro správu dokumentů), které jsou součástí celé řady dalších modulů, využívaných našimi pracovníky při své každodenní práci.
Díky těmto systémům dosahujeme v našich kancelářích maximální efektivitu organizace práce, plánování, správy komunikace, ukládání souborů, vykazování práce atd.

Tento systému umožňuje plnit podmínky dané Obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

Podrobnější praktické informace k funkcionalitám a obsluze systému naleznete zde...

Přístup do aplikace je zde v odkazu

V případě zájmu se neváhejte obrátit na naše pracovníky.


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!