151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Ceník služeb

Tento zveřejněný ceník uvádí obecné ceny, které jsou za naše služby účtované s platností od 1.1.2018 v případech, kdy není dohodnuto jinak.

Ve smlouvě je možno sjednat úhrady za všechny nebo konkrétně vybrané položky formou paušální částky.

Takto mohou být v paušální částce obsaženy i úkony spojené s uzavíráním účetního období, vyplnění všech průběžných i ročních daňových přiznání, zpracování výkazu zisku a ztráty, rozvahy, příloh, případně přehledů pro sociální správu a zdravotní pojišťovnu, pravidelné předávání všech předem požadovaných ekonomických informací a účetních sestav, podnikatelské a ekonomické poradenství a dále komunikace a zastupování před státními orgány v oblasti účetnictví a daní za období, která spadají do doby účinnosti sjednání paušálu.

Pokud chcete zaslat konkrétní cenovou nabídku, vyplňte náš kalkulační formulář.

Účetnictví/daňová evidence

vedení daňové evidence
(jednoduché účetnictví)

– měsíční paušální částka dle sepsané smlouvy
– nebo částka 590 Kč za 1 hodinu práce

vedení účetnictví
(podvojného)

– měsíční paušální částka dle sepsané smlouvy
– nebo částka 590 Kč za 1 hodinu práce

daňová evidence (jednoduché účetnictví), plátce DPH

paušální částka již od 1.400 Kč měsíčně

účetnictví (podvojné), plátce DPH

paušální částka již od 2.200 Kč měsíčně

 

Mzdy a personalistika

zpracovávání mezd 1 zaměstnance

220 Kč

měsíční paušální částka
(v ceně je zpracování veškerých ročních přehledů a zastupování na úřadech při kontrolách)

obsah služby zpracování mezd je po výpočet výše čisté mzdy
minimální měsíční paušální částka za zpracování mezd činí 590,-Kč
poskytujeme významné množstevní slevy

přihlášení zaměstnance - občana ČR/cizince

300/590 Kč

příprava, vyplnění a podání všech dokumentů

nahlášení změn v údajích
o pracovním poměru nebo o zaměstnanci na úřady

100 Kč

příprava, vyplnění a podání všech dokumentů

odhlášení zaměstnance - občana ČR/cizince

300/590 Kč

příprava, vyplnění a podání všech dokumentů

výpočet srážek z čisté mzdy

50 Kč

za 1 každou exekuci zaměstnance

přihlášení zaměstnavatele 590 Kč na všechny relevantní úřady

Vyplňování přiznání a přehledů

vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

850 Kč

pro zaměstnance mající příjmy pouze ze závislé činnosti z ČR

vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

1.350 Kč

pro zaměstnance mající i jiné příjmy z ČR

vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

2.650 Kč

pro fyzické osoby mající i příjmy ze zahraničí

vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob (včetně příloh a přehledů)
(v paušální částce zahrnuto *)

3.300 Kč

pro podnikatele na základě dodaných podkladů

vyplnění daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob (včetně závěrky a příloh) – pro právnickou osobu nepodléhající auditu mimo a.s.
(v paušální částce zahrnuto *)

4.400 Kč

 

jedná se o vypracování na základě dodaných údajů

vyplnění daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob (včetně závěrky a příloh) – pro a.s. a pro všechny společnosti podléhající auditu
(v paušální částce zahrnuto *)

6.600 Kč

 

jedná se o vypracování na základě dodaných údajů

vyplnění přiznání k silniční dani
(v paušální částce zahrnuto *)

 

550 Kč


+50 Kč

 


za každé vozidlo
nad 3

vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí

800 Kč

+100 Kč

(řádné, dílčí, dodatečné)

za každý vložený list přiznání

vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty
(v paušální částce zahrnuto *)

500 Kč

(řádné, opravné, dodatečné)

vyplnění kontrolního hlášení
(v paušální částce zahrnuto *)

500 Kč

(řádné, následné)

vyplnění daňového přiznání v rámci MOSS

500 Kč

(řádné, opravné)

 

Jednorázové činnosti

zpracování výkazu INTRASTAT

360 Kč

+15 Kč

odeslání nebo přijetí

za vykázanou položku celního sazebníku na přijatém/vydaném dokladu

 

Ostatní činnosti

za 1 hodinu běžné účetní práce
(v paušální částce zahrnuto)

590 Kč

každá započatá 0,5 hodina - nad rámec rozsahu služeb obsažených v měsíčním paušálu
každá započatá hodina - při ústně sjednané smlouvě nebo jednorázovém úkonu

za 1 hodinu jiné práce

590 Kč

úkony nesjednané ve smlouvě

za 1 hodinu účetního, ekonomického nebo organizačního poradenství, odborných prací (v paušální částce zahrnuto)
a správy informačních technologií

890 Kč

každá započatá hodina

za 1 hodinu daňového poradenství nebo zastupování při jednání na úřadu (v paušální částce zahrnuto)

1.490 Kč

každá započatá hodina

jednorázový poplatek za zřízení vzdáleného přístupu do ekonomického systému POHODA E1

15.700 Kč

pro 1 uživatele; pro klienty využívající jiné naše služby je následné užívání vzdáleného přístupu ZDARMA

měsíční poplatek za užívání vzdáleného přístupu do ekonomického systému POHODA E1

850 Kč

pro 1 uživatele; pro klienty využívající jiné naše služby, pokud neuhradili jednorázový poplatek

vedení poštovní schránky

500 Kč

měsíčně

tisk a kopírování černobílé

0,90/1,80 Kč

za 1 stranu A4/A3

tisk a kopírování barevné

2,40/4,80 Kč

za 1 stranu A4/A3

archivace dokumentů

90 Kč

za pořadač za i započatý rok ve smyslu obchodních podmínek

Ke všem cenám je účtována daň z přidané hodnoty.


*) platí při zaplacení minimálně 12-ti paušálů za účetní období/rok


Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.