151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Ceník účetních prací, ostatní činnosti

Pokud chcete zaslat konkrétní cenovou nabídku, vyplňte náš kalkulační formulář.

za 1 hodinu běžné účetní práce
(v paušální částce zahrnuto)

590 Kč

každá započatá 0,5 hodina - nad rámec rozsahu služeb obsažených v měsíčním paušálu
každá započatá hodina - při ústně sjednané smlouvě nebo jednorázovém úkonu

za 1 hodinu jiné práce

590 Kč

úkony nesjednané ve smlouvě

za 1 hodinu účetního, ekonomického nebo organizačního poradenství, odborných prací (v paušální částce zahrnuto)
a správy informačních technologií

890 Kč

každá započatá hodina

za 1 hodinu daňového poradenství nebo zastupování při jednání na úřadu (v paušální částce zahrnuto)

1.490 Kč

každá započatá hodina

jednorázový poplatek za zřízení vzdáleného přístupu do ekonomického systému POHODA E1

15.700 Kč

pro 1 uživatele; pro klienty využívající jiné naše služby je následné užívání vzdáleného přístupu ZDARMA

měsíční poplatek za užívání vzdáleného přístupu do ekonomického systému POHODA E1

850 Kč

pro klienty využívající jiné naše služby, pokud neuhradili jednorázový poplatek

vedení poštovní schránky

500 Kč

měsíčně

tisk a kopírování černobílé

0,90/1,80 Kč

za 1 stranu A4/A3

tisk a kopírování barevné

2,40/4,80 Kč

za 1 stranu A4/A3

archivace dokumentů

90 Kč

za pořadač za i započatý rok ve smyslu obchodních podmínek

Ke všem cenám je účtována daň z přidané hodnoty.


Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.