151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Cestovní náhrady a stravné pro rok 2018

Nová vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí opět navýší náhrady za cestovné a stravné. Zatímco stravné poroste znatelně, za pohonné hmoty se moc přidávat nebude.

Zaměstnanci mají i v letošním roce nárok na různé náhrady výdajů, které jim vznikají ve spojení s náplní jejich práce. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanovuje těmto náhradám minima. Zaměstnavatel je sice může překročit, každý takový nadlimit, který překročí státem určené maximum je ovšem povinován danit a také se počítá do základu, ze kterého se odvání sociální a zdravotní pojištění.

Cestovní náhrady se proplácejí většinou podle doložených nákladů. Zaměstnavatel například určí zaměstnanci maximální cenu hotelu, ve kterém na své cestě může přespávat a následně proplatí zaměstnanci na základě dokladu o úhradě ubytování odpovídající částku za předpokladu, že zaměstnanec nepřekročil předem stanovenou částku. Co se týče dopravy, vypočítává se náhrada podle údajů v technickém průkazu – například o spotřebě – a dále pak z průměru hodnot podle doložených dokladů od prodejců pohonných hmot. V případě, že se účtenky z benzínové pumpy někde ztratí, nemusíte zoufat, průměr spotřeby se pak počítá podle aktuálních statistických údajů. Na jistou náhradu mají zaměstnanci právo také v případě, že používají své soukromé vozidlo ke služebnímu účelu na žádost zaměstnavatele. Tato cena za opotřebení se počítá za ujetý kilometr.

Náhrada stravného na pracovní cestě v roce 2018 bude:

  • 78 Kč pro pracovní cestu v rozsahu 5 až 12 hodin
  • 119 Kč pro pracovní cestu v rozsahu 12 hodin až 18 hodin
  • 186 Kč pro pracovní cestu v delší než 18 hodin

(Pro zaměstnance ve státní službě a příspěvkové sféře jsou tyto částky mírně vyšší.)

Náhrada za opotřebení vozidla činí za jeden kilometr cesty:

  • u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,10 Kč
  • u osobních silničních motorových vozidel nejméně 4,00 Kč

Průměrná cena pohonných hmot byla stanovena na:

  • 30,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů
  • 32,80 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů
  • 29,80 Kč u motorové nafty