151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Členství v profesních organizacích

Vedoucí pracovníci naší kanceláře mají vysokoškolské vzdělání v oborech daňové poradenství, podnikové finance a obchod. Jejich členství v profesních organizacích garantuje našim klientům vysokou odbornost prověřenou náročnými zkouškami a celoživotním vzděláváním.

Účasti na pravidelných odborných školeních, seminářích a sympoziích, a to jak na národní tak i mezinárodní úrovni, se staly standardem v rozšiřování znalostí a zkušeností našich pracovníků.

KDP ČR - Komora daňových poradců České republiky

Komora daňových poradců České republiky (externí odkaz)

Odpovědný DP: Ing. Tomáš Slavík, Číslo osvědčení: 4490
Datum evidence: 22.2.2011
Přihlášen k Etickému kodexu: ano

SÚDP - Sdružení účetních a daňových poradců

Sdružení účetních a daňových poradců (externí odkaz)

Sdružuje od roku 1991 účetní, účetní poradce, ekonomické a organizační poradce, daňové poradce, auditory a organizuje pro členy odborné semináře, programy vzdělávání a vícedenní školení.

ACPA - Asociace profesních účetních České republiky

Asociace profesních účetních České republiky (externí odkaz)

Je dobrovolná, nezávislá, samosprávná profesní organizace, jejímž posláním je zvyšování etické a odborné úrovně účetní profese a dosažení prestižního postavení účetních odborníků v České republice srovnatelného se zeměmi Evropské unie.

RHK - Regionální hospodářská komora Brno

Regionální hospodářská komora Brno (externí odkaz)

Je samostatným právním subjektem v rámci sítě Hospodářské komory České republiky. Slouží k podpoře podnikatelských aktivit, k prosazování a ochraně zájmů členských firem.

CFE - Confédération Fiscale Européenne

CFE (Confédération Fiscale Européenne) (externí odkaz)

Byla založena v roce 1959 a dnes zahrnuje 33 národních organizací z 25 evropských států, to představuje více než 180 tisíc daňových poradců.


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!