151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Daňový kalendář

daň/měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
daň z příjmů - záloha (nad 150.000,-) - - 15. - - 15. - - 15. - - 15.
daň z příjmů - záloha (nad 30.000,-) - - - - - 15. - - - - - 15.
platba (doplatek) daně z příjmu - - 31. - - 30.* - - - - - -
daň z přidané hodnoty - měsíční plátce 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25.
daň z přidané hodnoty - čtvrtletní plátce 25. - - 25. - - 25. - - 25. - -
daň silniční - záloha - - - 15. - - 15. - - 15. - 15.
daň silniční - doplatek 31. - - - - - - - - - - -
daň z nemovitosti - záloha zemědělci - - - - - - - 31. - - 30. -
daň z nemovitosti - záloha ostatní - - - - 31. - - - - - 30. -
daň z nemovitosti - jednorázově - - - - 31. - - - - - - -

* v případě odkladu podání přiznání