151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Darování nemovitosti

Pokud se chystáte svým dětem či vnoučatům přenechat nějakou nemovitost, nejlepší volbou je darování. Dejte si ale pozor na to, co do darovací smlouvy napíšete.

Proč je nejlepší volbou darovaní a ne dědictví? V případě dědictví jsou potřeba zaplatit nemalé poplatky. Jde například o zaplacení odhadu nemovitosti a služby notáře, který dědické řízení vede. Naopak, pokud jde o darování, jediné, co se musí zaplatit, je poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, popř. platba za vypracovanou smlouvu a ověření podpisu.

Darovací smlouvu si můžete sepsat sami, nebo ji zadat k sepsání odborníkovi. Vždy by měla obsahovat základní údaje o dárci i obdarovaném (tj. jméno, příjmení, datum narození, RČ, adresa trvalého pobytu), řádné označení nemovitosti, která je předmětem darování a dále také datum a podpisy všech zúčastněných stran. Tyto podpisy je vhodné nechat notářsky ověřit, aby darovací smlouva nebyla v budoucnu napadnutelná.

Pokud darujete nemovitost, ve které chcete i nadále bydlet, je důležité, aby bylo právo na dožití v darované nemovitosti ve smlouvě sepsáno ve formě věcného břemena. V tomto případě je doporučeno obrátit se na služby profesionála, který zapíše do smlouvy všechny práva i povinnosti obou stran. Toto věcné břemeno by mělo být zapsáno i v katastru nemovitostí.


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!