151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Do konce ledna nezapomeňte přiznat koupi nemovitosti

Majitelé nemovitostí pozor! Pokud jste ji nabyli v loňském roce, zbývá vám čas už jen do konce ledna, abyste podali daňové přiznání k dani z nemovitých věcí.

Každý, kdo v loňském roce nabyl nějakou nemovitost, ten si musí do diáře zapsat datum 31. ledna 2018. Do té doby je totiž nutné podat k nemovitosti daňové přiznání, zaplatit vyměřenou daň mohou pak do konce května. Koho tato daň čeká? Majitele bytů či domů nebo pozemků, kteří si je zakoupili v roce 2017, ale i ty, kteří je dostali jako hmotný dar a dokonce také ti z nás, kteří loni prováděli nějaké změny na své nemovitosti, ať už rekonstrukci, přístavek nebo naopak bourání. Platí to v případech, kdy došlo ke změně výměry pozemku nebo se změnil počet nadzemních podlaží. Po podání přiznání vám bude vyměřena daň z nemovitosti. Její výši ovlivňují koeficienty v každé obci – najdete je na internetových stránkách Finanční správy.

Zaplatit musí všichni, podat jen někdo

Zaplacení daně z nemovitosti koncem května čeká každého majitele, ti stávající už ale nemusejí každoročně podávat přiznání, jako ti, kteří se k nemovitosti dostali až loni. Podmínky pro ně zůstávají stejné a to i v případě, že došlo k nějakým změnám. Pokud by se například změnil koeficient, který se ve vaší obci používá k výpočtu daně z nemovitosti, úřad vás na to upozorní, nemusíte ale podávat nové přiznání. Stejně tak kdyby náhodou došlo ke změnám v katastru ze strany města, nemusíte si dělat starosti.

Přiznání se odevzdává na odpovídající finanční úřad v místě, kde nemovitost vlastníte. Pokud se vám tam nechce osobně, můžete ho také poslat poštou nebo v případě aktivované elektronické datové stránky i elektronicky. Možná je po oznámení také platba přes SIPO. Daň se platí do konce května, v poslední pracovní den tohoto měsíce. V případě, že se částka vyšplhá na více než 5 tisíc korun, můžete si platbu rozdělit do dvou stejných splátek, jednu zaplatit v květnu a jednu v listopadu.

Pozdní platba znamená pokutu

Pokud se opozdíte, čeká vás samozřejmě pokuta. Ale i na úřadě mají pochopení a proto prvních 5 pracovních dní budou k vašemu přestupku shovívaví. Poté už ale musíte počítat s postihem – za každý den prodlení je pokuta 0,05 % vyměřené daně navíc. Ani poté si ale nemusíte zoufat, protože pokuty nižší než 200 korun vám úřad odpustí a zároveň je nejvyšší částka, kterou vám mohou jako trest vyměřit maximálně 5 % z vyměřené daně a maximálně 300 tisíc korun.

Úřad může dále také rozhodnout o pokutě ve výši 50 tisíc korun pokud jim podle nich nesplněním své povinnosti zkomplikujete práci.