151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Důležité novinky v pojistném OSVČ pro rok 2019

Jednou z nejdůležitějších novinek bude splatnost zálohy na důchodové i nemocenské pojištění. Díky změnám v zákonu o sociálním pojištění bude nově tato záloha splatná do konce měsíce, na který je hrazeno, tzn. pojištění za leden je splatné od 1. do 31. ledna 2019. Dříve se muselo uhradit do 20. dne následujícího měsíce. I když se tato změna zdá být tvrdá, zkrácení termínu bylo kompenzováno. Za nezaplacení zálohy v termínu nebude účtováno penále, když tato platba proběhne do konce následujícího měsíce.

Z výše zmíněného vyplývá, že v lednu 2019 by se měla uhradit záloha za prosinec 2018 splatná do 20. ledna 2019 a ještě k tomu do 31. ledna 2019 záloha na leden. Zákon ale dovoluje prosincovou zálohu uhradit pouze v termínu od 21. prosince do 31. prosince 2018. Pokud jste tento termín nestihli, zálohu za prosinec již nehraďte, ale zaplaťte jen tu lednovou. Pakliže i tak uhradíte v lednu pojistné dvakrát, budou obě úhrady považovány jako platby na rok 2019.

Další významnou změnou, související s výší odvodů pojistného OSVČ, je zvýšení minimální mzdy na 13 350 Kč. V návaznosti na to se mění minimální výše zálohy na sociální pojištění – při hlavní činnosti na 2 388 Kč a při vedlejší na 955 Kč. Dochází také ke zvýšení minimální zálohy na zdravotní pojištění na 2 208 Kč, která je splatná do 8. dne následujícího kalendářního měsíce. Na rozdíl od sociálního pojištění se mění vždy od ledna a ne až po podání přehledu. Podnikatelů na vedlejší činnost se tato změna nedotkne. Zálohy na zdravotní pojištění musí platit až od druhého roku podnikání a to ze skutečně dosaženého zisku za předchozí rok. OSVČ podnikající na vedlejší činnost, kteří jsou zaměstnáni, nemusí platit zálohy vůbec. Pojistné odvozené ze zisku doplatí jednorázově po podání přehledu.

V neposlední řadě došlo k navýšení minimálního vyměřovacího základu pro pojištění nemocenské na 6 000 Kč. Je na každém OSVČ, zda tuto zálohu bude platit nebo ne, protože je dobrovolná. Záloha od ledna 2019 vzrostla ze 115 Kč na 138 Kč. Prosincové pojištění bude hrazeno ve výši 115 Kč a to do 20. ledna 2019. V lednu musí být uhrazeno jak prosincové tak i lednové, jinak může dojít k jeho zániku. Pravidla pro automatický zánik pojištění jsou nyní mírnější. Doplatí-li podnikatel dlužné pojistné do konce následujícího měsíce, bude pojištění zachováno.


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!