151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

eNeschopenka – strašák opravdový nebo jen zdánlivý?

Elektronické neschopenky neboli eNeschopenky budou spuštěny od 1. ledna 2020. Zcela se tak změní zavedený stávající systém a mělo by se zjednodušit předávání informací mezi nemocnými a Českou správnou sociálního zabezpečení. Změna se samozřejmě dotkne i toho, jak se o dočasné pracovní neschopnosti dozví zaměstnavatel. Nemocný v papírové formě obdrží pouze průkaz práce neschopného. Vše ostatní bude fungovat automaticky.

Zaměstnanci zůstane povinnost neprodleně informovat svého zaměstnavatele o tom, že je práce neschopen. Bude-li mít zaměstnavatel aktivovány notifikace prostřednictvím portálu ČSSZ, bude dostávat automatická upozornění. Pokud bude jeho zaměstnanci vystavena neschopenka, obdrží o této skutečnosti datovou zprávu do datové schránky a to během několika minut od vystavení. U zaměstnavatelů, kteří datovou schránku nemají, dojde emailová zpráva s upozorněním na novou zprávu na ePortálu ČSSZ. Stejně pak přijde upozornění o každém rozhodnutí ošetřujícího lékaře o pokračování či o ukončení neschopenky. Proto ČSSZ doporučuje si notifikace aktivovat, což bude možné od prosince 2019. Nyní může zaměstnavatel nahlížet na své zaměstnance, kteří jsou v pracovní neschopnosti přes ePortál.

Zaměstnavateli vznikne nová povinnost elektronicky po 14 dnech trvání pracovní neschopnosti a při jejím ukončení zaslat ČSSZ Přílohu k žádosti o dávku, která bude krom stávajících informací, obsahovat i to, kam je zaměstnavateli vyplácena mzda. Odpadne tak papírová žádost o dávku, která dnes putuje od lékaře, přes zaměstnance a zaměstnavatele na okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ). Z toho vyplývá, že nově bude číslo účtu nebo adresu, kam má být vyplaceno nemocenské zasíláno, sdělovat zaměstnavatel. Pokud je mzda vyplácena v hotovosti, bude muset sám zaměstnanec informovat OSSZ o zvoleném způsobu výplaty nemocenského. Onemocní-li bývalý zaměstnanec v ochranné lhůtě, bude OSSZ taktéž potřebovat od zaměstnavatele tiskopis Příloha k žádosti o dávku. Zaměstnavatel bude k jeho doložení vyzván přímo OSSZ.

Jak je to v případně zaměstnaní malého rozsahu či zasílání podkladů pro srážky z nemocného pojištění se dozvíte více zde.
 


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!