151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Jak zažádat o jednorázový příspěvek na přestěhování

Společně s příspěvkem na dopravu můžete od listopadu nově zažádat také o příspěvek na přestěhování.

Ve snaze snížit nezaměstnanost a nalézt nové možnosti, přichází úřady práce s příspěvkem na dopravu a nově také s jednorázovým příspěvkem na přestěhování. Stěhování za prací z regionu, kde se pro vás nenacházejí žádné příležitosti se tak stává o něco snesitelnějším. Žádat o tento příspěvek může uchazeč, který nastoupil do práce mimo místo svého bydliště. Musí být evidenci úřadu práce déle než pět měsíců, a to už půl roku před podáním žádosti. Na příspěvek ve výši 50 000 korun máte nárok, pokud vzdálenost vašeho stěhování překročí vzdušnou čarou 50 kilometrů. Žádost se podává v místě, kde jste bydleli před stěhováním, na krajské pobočce úřadu práce, který vás měl v evidenci. Doložíte adresu původního pobytu, pracovní smlouvu a kupní nebo nájemní smlouvu nového bydlení, společně s formulářem, který najdete online nebo přímo na úřadě.