151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Lze uplatnit slevu na dítě zpětně?

Rodiče mají díky dětem nemalou úlevu na daních, o kterou ale musí správně zažádat. Co dělat, pokud na to zapomenete?

Od roku 2015 se dala na první dítě uplatnit sleva až 13 404 Kč, za druhé a třetí ještě o stovky korun více.

V průběhu roku 2021 došlo ke zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované dítě takto:

  • první dítě 15 204 Kč
  • druhé dítě 22 320 Kč
  • třetí a každé další dítě 27 840 Kč

To už se na rodinném rozpočtu citelně projeví a proto je důležité, včas o úlevu požádat, nebo upozornit zaměstnavatele, který vám provádí roční zúčtování záloh na daň. V takovém případě musíte prokázat, že úlevu na dítě si již nenárokoval váš partner či partnerka a zaměstnavatel na základě takového potvrzení uvede tento fakt v zúčtování. Pak dostanete přeplatek zpět. Co ale dělat, když jste zaměstnavatele o úlevu nepožádali? Nárok na daňové zvýhodnění na dítě můžete uplatnit podáním daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob, které pak doručíte na příslušný finanční úřad. Čas na to je ale omezený, takže pokud si vzpomenete, učiňte tak co možná nejdříve. V loňském roce na to byl čas pouze do 1. dubna. Při podání daňového přiznání elektronicky je termín 2.5.2022.


aktualizace 4.3.2022


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!