151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Nejstarším pokladním certifikátům pro EET skončí brzy platnost

Ke konci roku 2019 a počátkem roku 2020 bude končit platnost řadě pokladních certifikátů, jenž si jejich uživatelé vygenerovali v počáteční fázi zavádění elektronické evidence tržeb. 

Certifikát slouží k podepsaní datové zprávy o evidovaných tržbách a jeho platnost je 3 roky od vygenerování. Uživatelé by tedy měli být obezřetní a certifikát v pokladním zařízení včas nahradit novým. Pokud budou i po datu expirace certifikát nadále používat, nebudou tržby evidovány vůbec. Jasně z toho tedy vyplývá, že pokud např. na změnu certifikátu zapomenete, dostanete se do velkých problémů. 

Generální ředitelka Finanční správy Richterová upozorňuje, že výměna se týká všech, kteří si certifikát vygenerovali před 3 lety a dosud ho v zařízení aktivně používají. Pokud by tak neučinili, nebude správně fungovat evidování tržeb. Dále informovala, že datum expirace se uživatelé dozví po zadání své emailové adresy na webové aplikaci EET. Systém jim pak s předstihem zašle automaticky informaci o končícím certifikátu. 

Veškeré úkony spojené s výměnou pokladního certifikátu v zařízení pro EET se uživatelé dozví v aplikaci Elektronická evidence tržeb na Daňovém portále www.daneelektronicky.cz, kde se v části „Certifikáty“ dozví přesné datum konce platnosti certifikátu. 

Přesný postup výměny starého pokladního certifikátu za nový a odpovědi na časté dotazy se uživatelé dozví na stránce www.etrzby.cz nebo http://epodpora.mfcr.cz/


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!