151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Novelu daňového řádu schválila Poslanecká sněmovna

V minulých dnech poslanci schválili tolik diskutovanou novelu daňového řádu, která by měla velice výrazně modernizovat, zjednodušit a elektronizovat daně. Základní stavební kámen novely je zákonné ukotvení online finančního úřadu. Díky němu by si měli poplatníci své daně vyřešit pohodlně z domova či kanceláře.

Dále novela obsahuje částečné vrácení nadměrného odpočtu ve formě zálohy, zjednodušuje postupy kontrol, snižuje pokuty a úrokové sazby a v neposlední řádě podporuje komunikaci s finančním úřadem elektronicky.

Nesmíme zapomenout ani na úpravu formulářových podání. Online finanční úřad neboli portál MOJE daně je postaven na rozšíření již existující daňové informační schránky (DIS), kterou ale využívá minimum poplatníků. DIS nyní poskytuje poplatníkům za pomoci dálkového přístupu vybrané informace shromažďované v jeho spisu a na osobním daňovém účtu.

Systém by podle informací Ministerstva financí měl být podobný internetovému bankovnictví. Obrovská změna nastane i ve lhůtě pro podání daňového přiznání k dani z příjmů. Ministerstvo financí chce pozitivně motivovat k využívání elektronických prostředků a proto ti, kteří přiznání k dani z příjmů podají elektronicky, budou mít prodlouženou lhůtu pro podání o jeden měsíc. Pokud poplatník navíc podá žádost o vrácení přeplatku na dani elektronicky, tak mu bude vrácen dříve.

Novela rovněž pomatuje na zjednodušení kontrolních postupů a připouští dálkovou komunikaci při kontrole. Toto by mělo zkrátit jednotlivé fáze kontroly a zároveň zamezit obstrukcím. Novelizovaný daňový řád také zavede zálohu na daňový odpočet, která přinese dřívější vrácení nadměrných odpočtů na DPH. Plátci, jemuž správce daně prověřuje část nadměrného odpočtu, tak bude nesporná část vrácena dříve než po ukončení celé kontroly.

V novém daňovém řádu rovněž dochází ke komplexní revizi úroků a snižuje se úrok z prodlení při placení daňové povinnosti. Tzv. reparační úrok bude snížen na úroveň 10 % stejnou jako v občanském zákoníku. Spolu s tím klesne i úrok z posečkání na polovinu. V situací, kdy je naopak úrok vyplácen poplatníkovi jako kompenzace dlouhodobého zadržování nadměrného odpočtu, dochází ke zvýšení úrokové sazby na 5 %.

Bohužel ale dochází ke zrušení tolerance 5 pracovních dnů prodlení s platbou daně. Místo stávajícího modelu zavádí vládní návrh zákona tzv. stupňovou toleranci podle výše tvrzené daně. Novela též výrazně navyšuje minimální limit pro vznik úroku z prodlení z 200 na 1000 korun. Stejně bude zvýšena i minimální hranice pro stanovení pokuty. Nově by měla být též 1000 korun. 

Novela dále upravuje údaje, které mohou být požadovány ve formulářových podáních, rozšiřuje okruh méně invazivních způsobů realizace zajišťovacích příkazů. Důležitá novinka pro fyzické osoby bude ta, že si budou moci požat o změnu daňového identifikačního čísla tak, aby neobsahovalo jejich rodné číslo. Kdy nabyde novela daňového řádu účinnosti, zatím není jasné a záleží na průběhu legislativního procesu. Účinnost je navržena k prvnímu dni druhého kalendářního měsíce, který bude následovat po dni vyhlášení ve Sbírce zákonů.


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!