151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Automobil v podnikání

Ať už s podnikáním začínáte nebo máte zaběhlou činnost a zjistili jste, že byste pro účely podnikání potřebovali využít automobil, my s Vámi společně projdeme všechny důsledky, které pro Vás jako podnikatele toto rozhodnutí bude mít.

Daňové odpisy

Automobil se v účetnictví nejčastěji eviduje jako dlouhodobý majetek, který je daňově odepisován. Toto odepisování se zahajuje zpravidla ke dni, kdy se majetek zaúčtuje na příslušný majetkový účet. Automobily jsou podle zákona o daních z příjmů zařazeny do 2. odpisové skupiny a odepisují se po dobu 5 let, pokud v průběhu odepisování nedojde k technickému zhodnocení. Aby bylo možné auto daňově odepisovat, musí jeho pořizovací hodnota přesáhnout 80 000 Kč. Stejná hranice pak platí i pro technické zhodnocení.

Náklady na provoz

Do účetnictví lze zahrnout náklady na provoz automobilu, který je v obchodním majetku. K těmto nákladům můžeme zahrnout výdaje na:

  • spotřební materiál související s automobilem – např. lékárnička, pneumatiky, autopotahy,
  • pohonné hmoty, maziva a další kapaliny nutné k provozu automobilu, a to včetně plynu, pokud je vozidlo na plynový pohon,
  • silniční daň,
  • parkovné a mytí vozidla,
  • dálniční známky, poplatky, mýtné,
  • pojištění vozidla,
  • pokuty.

U všech výdajů souvisejících s automobilem se následně musí zkoumat jejich daňová uznatelnost. Typickým problémem jsou pokuty, ty jsou totiž daňově neúčinné.

Použití vozidla pro soukromé účely

Podnikatelé také často chtějí využívat automobil i pro soukromé účely. V tomto případě si musí vést podrobná evidence nejčastěji ve formě knihy jízd a příslušná část výdajů musí být evidována jako daňově neuznatelná.

Stejný problém nastává i v případě odpisů. Zahrnuta může být jen poměrná část dle poměru celkových kilometrů za rok vůči kilometrům souvisejícím s podnikáním. Stejně tak se musí krátit i ostatní náklady na provoz vozidla.

Pokud je vozidlo využíváno i pro soukromé účely je třeba mít na paměti, že v případě kontroly je na podnikateli, zda všechny daňové uznatelné náklady bude schopen před správcem daně obhájit.

Náklady na pronajatý automobil

Pokud podnikatel ví, že by auto využíval třeba jen během léta, může si jej pronajmout. Jako daňově uznatelné náklady se pak promíjí mimo nájemného ty, které dle nájemní smlouvy hradí na svůj účet.

Máte zájem o podporu v oblasti personalistiky, zpracování mezd, daňového poradenství nebo vedení účetnictví? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 29.7.2021


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!