151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Daň z přidané hodnoty u cestovních služeb od roku 2022

Poskytovatelé cestovních služeb, kteří jsou plátci DPH a využívají tzv. zvláštní režim pro cestovní službu by se měli mít od nového roku na pozoru. V zvláštním režimu cestovní služby totiž dochází od příštího roku k řadě změn.

Novelizací zákona o DPH došlo v § 89 zákona o DPH, který upravuje cestovní službu, ke změnám.

Zvláštní režim pro cestovní službu musí použít ten poskytovatel cestovní služby, který poskytuje cestovní službu a jedná vlastním jménem se zákazníkem a jednotlivé služby, které tvoří výslednou cestovní službu, nakupuje od jiných osob. DPH se vypočítá pouze z přirážky. Přirážka je rozdíl mezi úplatou za poskytnutou službu a souhrnem úplat za plnění tvořící tuto službu.

Od 1.1.2022 se bude jinak postupovat v těchto oblastech:

  • V současnosti lze vypočítat přirážku souhrnně z cestovních služeb poskytovaných za zdaňovací období. Tento způsob výpočtu ale od roku 2022 není možný. Základ daně bude nutné stanovit u každé poskytnuté cestovní služby.
  • Povinnost přiznat DPH nově vznikne poskytovateli cestovní služby již přijetím zálohy na platbu za cestovní službu, pokud poskytovaná cestovní služba je ke dni přijetí úplaty známá dostatečně určitě.
  • Osvobození od daně u letecké přepravy poskytnuté v EU, pokud je poskytnuta zároveň i ve třetí zemi.

Oblast daně z přidané hodnoty je velice bohatá na novely. Jedna z novel zákona o DPH týkajících se elektronického obchodování nabyla účinnosti 1.10.2021 a více se můžete přečíst zde.

Máte zájem o podporu v oblasti vedení účetnictví, daňového poradenství, personalistiky nebo zpracování mezd? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 25.11.2021