151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Daňové milostivé léto? Pravděpodobně už letos.

Na konci ledna vláda schválila návrh zákona, jenž by mohl mimořádně odpustit některé daňové dluhy. Měl by tak možnost dát dlužním šanci zbavit se dluhů na penále, úrocích a dalším příslušenství daně.

„Chystané daňové milostivé léto bude určitou daňovou amnestií, kterou podle našich dat mohou využít desítky tisíc dlužníků. Velký význam bude mít jak pro tyto dlužníky, kterým umožní zbavit se některých daňových nedoplatků, tak pro stát, kterému odpadne povinnost neefektivního a zdlouhavého vymáhání dlouhodobě obtížně dobytných, a přitom často bagatelních pohledávek,“ říká k návrhu ministr financí Zbyněk Stanjura.

O mimořádné odpuštění příslušenství daně, což jsou úroky, penále, pokuty za opožděné plnění daňových povinností a nákladů řízení včetně exekučních nákladů budou moci požádat všechny fyzické osoby, tedy i OSVČ. Podmínkou bude uhrazení jistiny, tedy vlastní daňové povinnosti bez příslušenství, a podání žádosti. Odpuštění se bude týkat pouze toho příslušenství, které vzniklo před 30.9.2022. Dlužníkům s jednotlivým nedoplatkem vyšším než 5 000 Kč bude umožněno jistinu uhradit ve čtyřech pevně daných splátkách do 17 měsíců od 1.7.2023.

Fyzické ale i právnické osoby budou moci ještě požádat o mimořádný zánik některých nedoplatků na dani a příslušenství. Toto se bude vztahovat na nedoplatky na dani, a i na příslušenství v jednotlivé výši do 200 Kč vzniklých do 30.9.2022. Podmínkou je, že celková výše nedoplatků u správce nesmí přesáhnout 1 000 Kč. Tyto nedoplatky by podle novely mohly zaniknout automaticky dnem předpokládané účinnosti zákona, tj. 1.7.2023.

Další pozitivní zprávou je, že podobný návrh zákona schválila vláda i pro oblast nedoplatků na sociálním pojištění.

S daněmi Vám rádi poradí naši certifikovaní daňoví poradci. Nebo předejte celé Vaše účetnictví našim kvalifikovaným účetnímKontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 17. 02. 2023


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!