151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Dovoz zboží nízké hodnoty po 1.7.2021

Jistě jste již zaznamenali informaci, že od července letošního roku budou podléhat dani z přidané hodnoty i zásilky do hodnoty 22 eur z třetích zemí. U těchto zásilek bude nutno vyřešit celní prohlášení, a to i přesto, že zásilky do 150 eur jsou od cla osvobozené. Výsledkem celního prohlášení bude vyměření DPH, které bude muset zákazník uhradit. Jediná výjimka z platby DPH bude pro dary do hodnoty 45 EUR. Nicméně i u těch bude muset být podáno celní prohlášení, ale nebude vyměřeno DPH ani clo.

Koncový zákazník se může nechat v celním řízení zastupovat nejčastěji od České pošty či jiného přepravce, samozřejmě za poplatek. Nově si bude moci zákazník celní prohlášení provést i sám. Bude tak moci učinit prostřednictvím nové elektronické aplikace eCeP, která bude spuštěna na cPortálu až od 1.7.2021. V aplikaci ale nebude možno proclít zboží s hodnotou vyšší než 150 eur a rovněž zásilky podnikatelské, u těch zůstává postup celního řízení stejný – celní deklaraci vyřídí buď zmocněný přepravce nebo osobně sám zákazník.

Nyní se ale vraťme k zásilkám do 150 eur a jejich proclívání přes aplikaci eCeP. Pro provedení celního prohlášení bude nutná v aplikaci jednoznačná a spolehlivá identifikace. Jednoznačnou identifikaci je možné získat mnoha způsoby, např. za pomoci bankovní identity, občanským průkazem s čipem, službou mojeID, datovou schránkou.

Pro správné podání celního prohlášení bude potřeba znát podací číslo, údaje o dodavateli a hrubou hmotnost zásilky, více zde. Následně je třeba vybrat druh celního prohlášení a kód celní nomenklatury podle systému TARIC. Kódy pro nejčastěji objednávané zboží jsou k dispozici zde. Všechny tyto údaje budou následně zadány do aplikace eCeP. Detailní návod, jak celní prohlášení provést je k dispozici zde.     

Celní správa ČR vytvořila portál celnicka.cz. Na této webové stránce jsou všechny potřebné informace o novinkách po 1.7.2021 včetně nejčastějších dotazů, které s touto novinkou mohou vzniknout.

Máte zájem o podporu v oblasti personalistiky, zpracování mezd, daňového poradenství nebo vedení účetnictví? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 25.5.2021


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!