151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

DPH u darů na podporu Ukrajiny

V souvislosti s válkou na Ukrajině spousta poplatníků poskytuje dary. O tom, jak je to s dary z hlediska daně z příjmů jsme Vás již informovali v našem dřívějším článku. Dnes se podíváme na to, jestli dárci, kteří jsou plátci DPH musí řešit v souvislosti s darem i tuto daň.

Finanční dary nejsou předmětem DPH. Tudíž touto daní nejsou zatíženy.

Pokud se jedná o dary hmotné, tak ty jsou dle § 68 odst. 15 zákona o DPH od daně z přidané hodnoty osvobozeny, a to za předpokladu, že byly v tuzemsku dodány humanitární nebo dobročinné organizaci. Tato organizace je následně v rámci své humanitární dobročinné nebo vzdělávací činnosti mimo území EU odešle či přepraví do třetí země, tedy na Ukrajinu. Toto se prokazuje celními doklady o vývozu. Generální finanční ředitelství ještě upřesňuje, že nárok na odpočet DPH je v případě, že zboží bylo nakoupeno za účelem ekonomické činnosti.

Uveďme si příklad. Prodejce potravin, který je plátce DPH, daruje do humanitární sbírky trvanlivé potraviny. Za výše zmíněný podmínek jde o plnění osvobozené s nárokem na odpočet. Z poskytnutého daru neodvádí DPH. Navíc zboží prvotně nakoupil za účelem svojí ekonomické činnosti, tudíž má nárok na odpočet.

S daněmi Vám rádi poradí naši certifikovaní daňoví poradci. Nebo předejte celé Vaše účetnictví našim kvalifikovaným účetnímKontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 25. 3. 2022


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!