151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

DPH změny na Slovensku 2022

Jste připraveni na daňové změny a doplnění na Slovensku, které vejdou v platnost 15.11.2021? Největší změny v zákoně o DPH a v daňovém pořádku bojují proti daňovým únikům a podporují dobrovolnou participaci na plnění daňových povinností. V tomto článku se dozvíte, co se chystá!

Slovensko aktuálně připravuje nové novely zákona o DPH a daňového pořádku, za účelem jednak snížit administrativní zátěž podnikatelů a taktéž se snaží zamezit daňovým únikům.

Nejprve se podíváme na změny, které nás čekají v zákoně o DPH. Nově se zavádí povinnost poplatníků oznámit finančnímu ředitelství veškeré bankovní účty, které plánují anebo už používají k účelu podnikání, které je předmětem daně podle zákona o DPH. Toto ustanovení bude v platnosti už 15.11.2021 a poplatníci budou mít prostor do 30.11.2021 všechny své bankovní účty nahlásit. Dále pak budou povinni oznámit zřízení nových bankovních účtů k účelu podnikání, případně změnu využití existujícího účtu.

Z oznámených účtu pak finanční správa vytvoří seznam, který by poplatníci měli využívat při platbě tuzemským dodavatelům. Od 1.1.2022 se poplatník zavazuje, že pokud uhradí částku za dodávku na účet, který není zapsán v seznamu, vystavuje se riziku, že pokud dodavatel neuhradí daň, finanční úřad může požadovat uhrazení po poplatníkovi. Zvažuje se zavedení nového nástroje využitelného u zdanitelných plateb, který odběrateli umožní rozdělit platbu tak, že odběratel bude moct zaplatit daň z dodávky přímo na osobní účet poplatníka vedený daňovým úřadem pro jeho dodavatele.

Další změny proběhnou v daňovém pořádku. Konkrétně se navrhuje změna hodnocení daňových subjektů, tzv. indexe daňovej spoľahlivosti. Ze současné neveřejné formy hodnocení se pravděpodobně stane forma transparentní.

V plánu je i očistění podnikatelského prostředí. Proběhne diskvalifikací fyzických osob, které jsou členem statutárních orgánů daňových subjektů a neplní daňové povinnosti. Správce daně tak bude moci až na tři roky vyloučit fyzické osoby z možnosti být statutárním orgánem nebo jeho členem, případně členem dozorčího orgánu či prokuristou ve obchodních společnostech a družstvech.

Finanční správa sníží administrativní zátěž zrušením osvědčení o registraci tzv. kartičky.

Celé znění naleznete zde.

Máte zájem o podporu v oblasti vedení účetnictví, daňového poradenství, personalistiky nebo zpracování mezd? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 23.9.2021