151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Finanční správa bude zpětně prověřovat přiznání k silniční dani

V minulých dnech se na webových stránkách Finanční správy objevila informace, která doporučuje všem poplatníkům silniční daně, kteří mají povinnost podávat daňové přiznání z důvodu vlastnictví nákladních vozidel a přípojných vozidel s nejvyšší povolenou hmotností vyšší než 12 tun, aby si prověřili správnost podaného daňového přiznání za zdaňovací období 2021, 2020 a 2019. Ověření má zajistit, že ze strany poplatníka nedošlo v těchto zmíněných letech k porušení povinnosti přiznat a zaplatit daň u nákladních a přípojných vozidel.

V současnosti totiž Finanční správa analyzuje správnost stanovené daňové povinnosti v daňových přiznáních podaných za zdaňovací období 2019 a 2020. Výsledky této analýzy nasvědčují tomu, že poplatníci buď zmiňovaná vozidla nepřiznali vůbec nebo uvedli daň ve špatné výši.

Od září 2022 má Finanční správa v plánu zasílat výzvy těm poplatníkům, u kterých se prokáže, že zmiňovaná vozidla nepřiznali. „Ze strany Finanční správy se nebude jednat o plošnou kontrolu, ale o cílenou komunikaci s konkrétními poplatníky, u kterých jsme na základě analýzy daňových přiznání a údajů z registru silničních vozidel detekovali podezření z nesprávně přiznaných, popřípadě nepřiznaných níže specifikovaných vozidel za uvedená zdaňovací období,“ upřesňuje zástupce generálního ředitele Finanční správy Jan Ronovský.

Od zdaňovacího období 2022 dochází v oblasti silniční daně k velkým změnám. Nezapomeňte se s těmito změnami seznámit

  

S daněmi Vám rádi poradí naši certifikovaní daňoví poradci. Nebo předejte celé Vaše účetnictví našim kvalifikovaným účetnímKontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 12. 7. 2022


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!