151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Informace pro zaměstnavatele - zaměstnance v souvislosti s epidemií nového coronaviru

Ošetřovné vyplácené z důvodu uzavření škol

V následujícím článku přinášíme informace, co je třeba udělat k vyplácení ošetřovného z důvodu uzavření škol, zejména které formuláře je třeba vyplnit a podat příslušnou správu sociální zabezpečení. Pokud toto nebude provedeno, nemůže být dávka po skočení měsíce vyplácena. Školy, dětská zařízení a zařízení určená pro péči o závislé osoby vyplní formulář, který je dostupný na
stránkách České správy sociálního zabezpečení . Ve formuláři zmiňované zařízení vyplní a podepíše (v dokumentu část A) a elektronicky (i běžným mailem) zašle pečující osobě. Zařízení je povinné tento tiskopis rodiči vydat v den, kdy o něj požádá.

Rodič obdrží od školského zařízení tiskopis, který vyplní a podepíše (v dokumentu část B) a předá nebo elektronicky zašle (fotka, sken formuláře) svému zaměstnavateli.

Zde je k dispozici vyplněný vzor formuláře.

Vždy po skončení kalendářního měsíce předá zaměstnanec zaměstnavateli tiskopis Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení. V tomto tiskopisu vyplní dny, ve které pečoval o dítě. Musí být jasné, kdy byl doma s dětmi nebo hendikepovaným a kdy chodil do práce. Za tyto dny pak dostane namísto ošetřovného mzdu nebo plat. Výkaz je nutné vyplňovat každý měsíc. Zaměstnavatel po doplnění dalších rozhodných skutečností předá podklady pro rozhodnutí o dávce na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí.

Zaměstnavatel ještě připojí dokument NEMPRI – příloha k žádosti o dávku. Veškeré dokumenty je zaměstnavatel povinen předat příslušné správě sociální zabezpečení k proplacení dávky ošetřovného. Tímto žádáme zaměstnavatele k dodání vyplněných dokumentů od zaměstnanců s potvrzením zaměstnavatele o nepřítomnostech zaměstnanců, SLUTO s.r.o. bude podávat datovou schránkou na příslušná OSSZ. Dokumenty je možné zasílat v elektronické podobě – naskenované ve formátu pdf, v době mimořádného opatření budou OSSZ přijímat tyto dokumenty v elektronické podobě.

Program Antivirus – podpora zaměstnanosti

Jedná se o program na ochranu zaměstnanosti a má za cíl pomoci ochránit pracovní místa. Stát bude firmám přispívat na plnou či částečnou úhradu mezd náležících zaměstnancům při překážkách v práci ze strany zaměstnance (nařízená karanténa) nebo na straně zaměstnavatele (uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády). Musí být ale prokázáno, že překážka v práci vznikla díky nákaze COVID-19.

Program Antivirus má dva režimy:

 • Režim A – Nucené omezení provozu a karanténa
  • uzavření či omezení provozu dle krizového opatření či z nařízené karantény
  • v případě karantény pobírá zaměstnanec 60 % průměrného redukovaného výdělku
  • v případě uzavření provozovny v důsledku nařízení vlády pobírá zaměstnanec 100 % průměrného výdělku
  • příspěvek zaměstnavatelům bude 80 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, max ve výši 39 000 Kč
 • Režim B – Související hospodářské potíže
  • překážky v práci na straně zaměstnavatele v důsledku souvisejících hospodářských potíží v důsledku šíření nového coronaviru
  • dle druhu překážky pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60-100 % průměrného výdělku
  • příspěvek zaměstnavatelům 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, max ve výši 29 000 Kč

Rozdíl mezi výplatou příspěvků a podáním žádostí by měl být v řádu několika dnu.

Předpokládá se, že zaměstnavatel bude žádost o refundaci vyplacených náhrad mezd po skončení kalendářního měsíce, za něž bude příspěvek žádat, tj. v dubnu za březen.

Žádosti je možné podávat od 6.4.2020 od 12 hodin.

Kompletní informace jsou k dispozici zde.

aktualizace 6.4.2020