151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Jak se projeví poskytnuté COVID kompenzace v daních z příjmů fyzických osob?

S blížícím se termínem podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob je potřeba vyřešit, jak se státem poskytnuté kompenzace projeví u příjemců v dani z příjmů fyzických osob.

Podpory poskytované státem, které dostávaly fyzické osoby během roku 2020 mohou mít různé dopady na výši daní.  Finanční správa poskytované podpory rozdělila do dvou skupin:

 1. Příjmy z finančních podpor, jež jsou od daně z příjmů osvobozeny a do přiznání se tak neuvádí a patří k nim:
  • kompenzační bonus pro podnikatele (tzv. „jarní“ a „podzimní“ kompenzační bonus),
  • jednorázový příspěvek seniorům 5 000 Kč,
  • „ošetřovné“ pro OSVČ vyplácené Ministerstvo průmyslu a obchodu,
  • příspěvek z programu Antivirus pro OSVČ, kteří mají zaměstnance.
 2. Příjmy z finančních podpor, které jsou zdanitelným příjmem a do přiznání je nutné je uvést:
  • Dotace poskytované v souvislosti s pandemií COVID-19 mají dle názoru Finanční správy povahu neinvestiční finanční podpory a jde tak o obdobu provozní dotace.
  • K těmto příjmům se řadí podpory například z programů COVID – BUS, COVID – NÁJEMNÉ, COVID – GASTRO, COVID – UBYTOVÁNÍ, COVID – SPORT, COVID – KULUTRA apod.
  • S těmito příjmy se zachází jako s příjmy podle § 7 zákona o daních z příjmů, tedy jako s příjmy ze samostatné činnosti.

Pokud chce poplatník navíc uplatnit slevu na vyživovanou manželku s příjmy do 68 000 Kč, tak se všechny výše zmíněné podpory mimo příspěvku seniorům do tohoto limitu započítávají.

Kompletní stanovisko Finanční správy je dostupné zde.

Máte zájem o podporu v oblasti personalistiky, zpracování mezd, daňového poradenství nebo vedení účetnictví? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 18.3.2021


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!