151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Jaké jsou nejčastější chyby v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob a jak se jich vyvarovat?

Poměrně hodně poplatníků podává své daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob jen pár dnů před termínem, který je v případě papírové formy podání stanoven na 1.4.2022, u elektronického podání je nutné jen podat do 2.5.2022. V časové tísni následně v přiznání bývají chyby. Chyb se lze vyvarovat velice jednoduše. Stačí sestavením daňového přiznání a jeho podáním svěřit do rukou daňového poradce a máte jistotu, že podání bude správné, a navíc termín pro podání přiznání je prodloužen až do 1.7.2022.

Vraťme se nyní k nejčastějším chybám:

Uplatňování slev na dani

Neoprávněné snížení základu daně

  • Snížení základu daně úroky z hypotéky u těch, kteří na tuto nezdanitelnou část základu daně nemají nárok, tedy v případě, že nemovitost není používána k trvalému bydlení, ale např. k rekreaci nebo nájmu.

Vrácení přeplatku na dani z příjmů

  • Pokud je výsledkem daňového přiznání přeplatek na dani, tak musí být poplatníkem vyplaněná žádost o vrácení přeplatku, která je součástí přiznání. Často ale poplatník zapomene podepsat.   

Covidové dotace

Jako zdanitelný příjem se započítávají provozní dotace, které byly poskytnuty v souvislosti s COVID-19. Za zdanitelný příjem se nepovažuje kompenzační bonus, ošetřovné pro OSVČ a příspěvky s Antiviru pro OSVČ se zaměstnanci.

S daněmi Vám rádi poradí naši certifikovaní daňoví poradci. Nebo předejte celé Vaše účetnictví našim kvalifikovaným účetnímKontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 31. 3. 2022


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!