151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Jsou vratné obaly dodání zboží z pohledu DPH? Někdy ano a někdy ne.

Zákon a dani z přidané hodnoty rozlišuje různé role plátců při dodávání vratných obalů. Tyto jednotlivé role mají různé povinnosti při odvodu DPH.

Pokud budete hledat definici vratných obalů, tak tu zákon o DPH nezná. Vratný obal je definován v zákona o obalech. Za vratný obal tento zákon považuje výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy a určený k pojmutí, ochraně, manipulaci, dodávce, popřípadě prezentaci výrobku nebo výrobků určených spotřebiteli nebo jinému konečnému uživateli. Klasickým příkladem vratného obalu jsou lahve, sudy, přepravky, tlakové lahve na plyn nebo také palety.

Pojďme se ale vrátit k vratným obalům v souvislosti s DPH. Zákon o DPH definuje dva typy dodávání vratkých obalů:

  1. Plátce uvádí vratné obaly spolu se zbožím na trh
  • V tomto případě se jedná o dodání zboží: Dodání vratného obalu spolu se zbožím v tuzemsku plátcem, který uvádí vratné obaly spolu se zbožím na trh, jestliže vratný obal stejného druhu nebyl tomuto plátci vrácen k poslednímu dni příslušného účetního období nebo k poslednímu dni příslušného kalendářního roku.
  • Klasickým příkladem plátců, kteří patří do této skupiny, jsou pivovary.
  1. Plátce dodává vratný obal spolu se zboží kupujícímu za úplatu
  • V tomto případě se nejedná od dodání zboží: Vratný obal je dodáván společně se zbožím, tj. jako součást zboží kupujícímu, a vratný obal je dodáván za úplatu, která se přímo váže k tomuto vratnému obalu, a kupujícímu je již při dodání zboží spolu s vratným obalem zaručeno, že při vrácení vratného obalu mu bude vrácena úplata za vratný obal v plné výši.
  • Dodáním zboží rovněž není vrácení vratného obalu bez úplaty či za úplatu.

Jak je patrné – mezi těmito dvěma skupinami je velký rozdíl – první vratné obaly naplní zbožím a sleduje obalové hospodářství, druhá již dodává zboží spolu s vratnými obaly, a tudíž nemusí sledovat saldo vratkých obalů.

Zákon o DPH má většinou na jednu věc dva pohledy. Podobně jako na vratné obaly nahlíží i na dárkové poukazy.

S daněmi Vám rádi poradí naši certifikovaní daňoví poradci. Nebo předejte celé Vaše účetnictví našim kvalifikovaným účetnímKontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 13. 10. 2022


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!