151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Minimální zálohy pro OSVČ od roku 2022 výrazně vzrostou

Začátkem října vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 356/2021 Sb., které stanovuje minimální zálohy pro OSVČ. Ty od roku 2022 vzrostnou více než obvykle – dohromady o 487 Kč. 

Sociální pojištění

Minimální záloha placená České správě sociální pojištění při hlavní činnosti vzroste ze současných 2 588 Kč na 2 841 Kč. Pro vedlejší činnost minimální záloha vroste ze současných 1 036 Kč na 1 137 Kč.

Pro jistotu ještě připomínáme, od kdy bude povinnost platit novou výši záloh. Pokud OSVČ platila do konce roku 2021 zálohu na sociální pojištění v minimální výši, tj. 2 588 Kč, tak tuto zálohu bude platit až do měsíce, kdy podá přehled o příjmech a výdajích za rok 2021. Podá-li přehled v březnu 2021 a opět mu vyjde povinnost platit zálohy v minimální výši, tak za březen 2022 už bude hradit částku 2 841 Kč za měsíc. Nově začínající OSVČ platí minimální zálohu 2 841 Kč od počátku činnosti.

Zdravotní pojištění

Pro rok 2022 se zvedne i minimální záloha na zdravotní pojištění, kterou hradí OSVČ své zdravotní pojišťovně ze současných 2 393 Kč na 2 627 Kč.

Pokud OSVČ platí minimální zálohy, tak musí na rozdíl od sociálního pojištění, změnit výši platby už u zálohy za leden 2021. Zároveň si musí výši platby upravit i ty OSVČ, které doposud hradili méně než 2 627 Kč.

Máte zájem o podporu v oblasti vedení účetnictví, daňového poradenství, personalistiky nebo zpracování mezd? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 27.10.2021


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!