151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Na dobu nouze a další tři měsíce bude pozastaveno EET

Vláda dala zelenou úplnému pozastavení elektronické evidence tržeb, a to na dobu, kdy bude trvat nouzový stav a pak po následující tři měsíce po jeho skončení. Co to v praxi znamená pro podnikatele? Žádný poplatník nebude muset nyní evidovat své tržby a
nikdo nebude povinnost evidování kontrolovat. Vláda tento návrh odsouhlasila v pondělí 23.3.2020 a následující den by jej měla projednat i Poslanecká sněmovna. Ministerstvo financí podle Liberačního balíčku plánovalo odložení třetí a čtvrté fáze tím způsobem, že nebude podnikatele vůbec postihovat, pokud nebudou své tržby řádně evidovat. Vládní návrh ale jde ještě dál. Vzhledem k tomu, že řada provozoven je buď uzavřená nebo funguje omezeně, může tak určitě docházet i k problémům u již evidujících. Může se stát, že nebude fungovat např. z důvodu karantény technická podpora, a tudíž nefunkční pokladní systému nebude mít kdo opravit. Mj. právě z těchto důvodů se ministerstvo financí rozhodlo EET úplně pozastavit.


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!