151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Nejdůležitější změny v Intrastatu od 1.1.2022

Nařízení vlády č. 333/2021 Sb. implementovalo do českých zákonů nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských podnikových statistikách. Změny, které výše zmíněné nařízení obsahuje, jsou účinné od 1.1.2022.

Jednou z nejdůležitějších změn, na kterou si budeme muset v rámci Intrastatu zvyknout, je změna terminologie. Stávající označení odeslání zboží bude nahrazeno termínem vývoz zboží do jiného členského státu Evropské unie a místo označení přijetí zboží se bude využívat označení dovoz zboží z jiného členského státu Evropské unie.

Další významnou změnou je zavedení zjednodušeného vykazování pro zpravodajské jednotky, který umožňuje odeslat jedno hlášení ročně bez uvedení podrobných údajů. Toto znamená, že ve výkazu Intrastat se odešle jen typ věty ZH určený jen pro zjednodušené hlášení, dále směr pohybu zboží a referenční hodnoty. Základní podmínkou pro využití zjednodušeného hlášení je dosáhnout prahu pro vykazování Intrastatu ve výši 12 miliónů Kč a zároveň nepřekročit celkovou hodnotu 20 milionů Kč ve směru dovozu zboží z jiného členského státu Evropské unie nebo ve směru vývozu zboží do jiného členského státu Evropské unie (pro každý směr vykazování se posuzuje zvlášť). Zjednodušený režim není možné využít, pokud zpravodajská jednotka obchoduje s komoditami, které jsou uvedeny ve Sdělení ČSÚ o seznamu zboží, které není určené pro zjednodušené vykazování. Více o zjednodušeném vykazování se dozvíte na stránkách Českého statistického úřadu

Zpravodajské jednotky nově musí u vývozu zboží do jiného členského státu vykazovat i údaje o zemi původu vyváženého zboží a daňovém identifikačním nebo obdobném číslu, které bylo přiděleno pro účely DPH partnerskému subjektu v členském státě Evropské unie, kam bude zboží vyvezeno. V případě, že bylo zboží vyvezeno pro partnerský subjekt, který nemá přiděleno daňové identifikační nebo obdobné číslo používané pro účely daně z přidané hodnoty, nebo zpravodajská jednotka toto číslo partnerského subjektu nezná, vyjádří se kódem „QV123“.

Od ledna 2022 se zvyšuje limit pro malé zásilky ze současných 200 EUR na 400 EUR.

Společnost SLUTO nabízí zpracování Intrastatu.

Máte zájem o podporu v oblasti vedení účetnictví, daňového poradenství, personalistiky nebo zpracování mezd? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 26.11.2021