151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Nekvalifikovaný poradce značí nízkou kvalitu daňového poradenství a případné problémy se následně špatně řeší

Daňové poradenství je regulovaná profese, která náleží jen daňovým poradcům a advokátům. Jestliže někdo jiný začne provozovat poradenskou činnost v oblasti daní, riskuje trest, jenž plyne z neoprávněného podnikání, a navíc nemůže využívat výhod, které daňovému poradci garantuje zákon.

Nechá-li si podnikatel poradit od osoby, která není daňovým poradcem a následně nebude s jejím poradenstvím spokojený, není možné podávat stížnost na Komoru daňovým poradcům, protože ta s tím nemůže nic udělat a nezbývá mu pak nic jiného než se obrátit na soud. Komora daňových poradců garantuje kvalitu poradenství pouze u daňových poradců, kteří prošli náročnou profesní zkouškou.

Jak se tedy pozná profesionální daňový poradce? Naprosto jednoduše – je uveden ve veřejném seznamu daňových poradců na stránkách Komory.  Daňový poradce je navíc povinně pojištěn na škody, které by případně způsobil svým klientům v souvislosti s výkonem daňového poradenství.

Nechá-li se podnikatel zastupovat před finančním úřadem někým jiným než daňovým poradcem, bere tak na sebe riziko, že jakékoliv následky plynoucí z rad nekvalifikovaného poradce ponese pouze on sám. A věřte, že doměrek na dani, penále či pokuta nebývají nízké. Pojistit se na daňovém škody totiž může pouze certifikovaný daňový poradce, kterému to navíc ukládá zákon.

Podnikatel však většinou bere v potaz pouze cenu služeb a kvalitu už nemá čas tolik sledovat. A právě nízká cena je velice zanedbatelná výhoda oproti kvalitním službám daňovým poradcům. Ti jsou mj. rovnocennými partnery při jednání se správcem daně.

O tom, že mít svého daňového poradce je jistota, že je vše v pořádku, jsme informovali už dříve zde

Máte zájem o podporu v oblasti daňového poradenství? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 12.8.2020


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!