151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Nové formuláře k dani z přidané hodnoty

Byl novelizován zákon č. 457/2020 Sb. o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty. Tyto nové formuláře je třeba používat pro všechny zdaňovací období počínající 1.10.2021. U zdaňovacích období počínajících do 1.10.2021 se používají předchozí platné formuláře. U zdaňovacích období počínajících 1.7.2021 a končících před 1.10.2021 je možné použít i formulářů nových.

Vyhláška vydala následující nové formuláře:

  • Žádost o registraci do zvláštního režimu jednoho správního místa (dovozní režim – dovozce) a žádost o přístup na elektronický portál do aplikace jednoho správního místa (příloha č. 11),
  • žádost o registraci do zvláštního režimu jednoho správního místa (dovozní režim – zprostředkovatel) a žádost o přístup na elektronický portál do aplikace jednoho správního místa (příloha č. 12),
  • žádost o změnu registračních údajů zprostředkovatele ve zvláštním režimu jednoho správního místa spočívající v doplnění osoby uskutečňující vybraná plnění do jeho registrace (příloha č. 13).

Novela zákona o formulářových podáních pro DPH zároveň změnila i následující formuláře:

  • Přiznání k DPH (příloha č. 1)
  • Souhrnné hlášení (příloha č. 5)
  • Přihláška k registraci k DPH (příloha č. 6)
  • Přihláška k registraci k DPH do skupiny / Žádost / Oznámení o přistoupení do skupiny (příloha č. 7)
  • Žádost o registraci do zvláštního režimu jednoho správního místa – OSS (režim Evropské unie) / Žádost o přístup na elektronický portál do aplikace jednoho správního místa (příloha č. 8)
  • Žádost o registraci do zvláštního režimu jednoho správního místa – OSS (režim mimo Evropskou unii) (příloha č. 9)
  • Přihláška k zrušení registrace skupiny / Žádost o vystoupení člena ze skupiny / Oznámení nesplnění podmínek skupiny (příloha č. 10)

Kompletní informace o nových a pozměněných formulářích se dozvíte na webové stránce Finanční správy.

Máte zájem o podporu v oblasti vedení účetnictví, daňového poradenství, personalistiky nebo zpracování mezd? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 2.11.2021


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!