151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

One Stop Shop (OSS) neboli zvláštní režim jednoho správního místa

Novinka, jejíž zavedení je plánováno na 1.7.2021, s možností registrace do systému od 1.4.2021.

Systém OSS slouží pouze k odvodu DPH v ČR u vybraných plnění, jež jsou poskytována přeshraničně koncovým spotřebitelům do jiných států EU a kde dodavateli vzniká povinnost odvést DPH v členském státě spotřebitele. Dodavatel se zaregistruje do systému OSS a DPH odvádí pouze v jednom státu, ačkoliv se jedná o přeshraniční plnění. Systém OSS mohou využít:

  • prodejci zboží na dálku (e-shopy) zákazníkům do EU,
  • poskytovatelé služeb zákazníkům v EU a
  • provozovatele elektronických rozhraní, více zde.

Odvádět DPH přes systém OSS bude možné u následujících plnění:

  • přeshraniční prodej zboží na dálku mezi členskými státy EU – dříve zasílání zboží (režim EU),
  • poskytnutí služby poskytovatelem v EU osobě nepovinné k dani (koncovému spotřebiteli) v EU (režim EU),
  • dodání zboží, které usnadňuje provozovatel elektronického rozhraní (digitální platforma) v rámci jednoho členského státu (režim EU),
  • prodej dovezeného zboží do 150 EUR na dálku z třetí země přímo koncovému spotřebiteli v EU (dovozní režim),
  • poskytnutí služby poskytovatelem mimo EU osobě nepovinné k dani (koncovému spotřebiteli) v EU (režim mimo EU).

Použití zvláštního režimu jednoho správního místa není povinné, ale výrazně ulehčuje uživatelům odvod DPH u vybraných plnění, u nichž má být DPH odvedeno v jiném členském státě EU. Zpravidla pokud poplatník nevyužije OSS, vzniká mu povinnost registrace a odvodu DPH v každém členském státě spotřeby, kde je dodáno zboží nebo poskytnuta služba. Správcem daně v systému OSS je Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště pro Brno I.

Veškeré informace o systému One Stop Shop jsou k dispozici na stránkách Finanční správy.

Bližší informace o prodeji zboží na dálku po 1.7.2021 si můžete přečíst i v našem dalším článku.

Máte zájem o podporu v oblasti personalistiky, zpracování mezd, daňového poradenství nebo vedení účetnictví? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 5.5.2021


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!