151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Poslední vlna EET od 1.5.2020? Prakticky se odkládá

O tomto v minulých dnech informovalo Ministerstvo financí i Finanční správa. Obě instituce sdělily, že dojde k faktickému odkladu závěrečné fáze nejméně o 3 měsíce. Stane se tak díky vyhlášení tolerančního pásma v délce tří měsíců. Od 1.5.2020 bude Finanční i Celní správa maximálně vstřícná k zjištěným prohřeškům. Bude dle jejich slov plnit výhradně poradní funkci. Dále nebude udělovat řádné sankce, pokud bude zjištěno, že nově evidující podnikatel se nestihl na tuto povinnost včas připravit. Legislativní změna termínu spuštění poslední fáze elektronické evidence tržeb v podobě novely zákona o evidenci tržeb by byla málo flexibilní a špatně realizovatelná, proto bylo přikročeno k tomuto řešení.

Legislativní změnu prosazovala opozice. Podnikateli totiž velice jednoduše může vzniknout překážka k registraci do systému evidence tržeb např. tím, že bude sám v karanténě, omezením pohybu či omezením úředních hodin finančních úřadů. Stejné problémy mohou vzniknout i u dodavatelů pokladních systémů. Ministryně financí k tomu řekla: „Z těchto důvodů vyhlašujeme tříměsíční pardon, během kterého nebudou po dobu tří měsíců podnikatelé nově evidující tržby pokutováni.

Cílem tohoto opatření je, aby se v těchto chvílích poplatníci nemuseli stresovat ještě s daňovými povinnostmi. Aby v žádném případě neběhali na finanční úřad žádat o autentizační údaje.“  Jedna dobrá zpráva nakonec. Toleranční pásmo tři měsíce počínaje 1.5.2020 se bude týkat všech podnikatelů, kteří spadají do poslední fáze EET a nebudou muset prokazovat důvod zavinění, proč neevidují své tržby podle zákona o evidenci tržeb.


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!