151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Pozor, mimořádné odpisy by měly pokračovat

Pro rok 2023 vláda chystá rozsáhlý daňový balíček. V oblasti daně z příjmů dojde k výrazným změnám v paušální dani, o kterých se více dozvíte v našem předchozím článku. V oblasti daně z příjmů to ale není jediná připravována změna, další se bude týkat odpisů na majetek.

Do novely zákona o daních z příjmů by se mělo dostat prodloužení možnosti využít mimořádné odpisy na majetek zařazený v první a druhé odpisové skupině, který byl pořízen v letech 2022 a 2023. Stanovení mimořádných odpisů by mělo být totožné s tím způsobem, který byl možný užít v „covidových letech“, tj. od 1.1.2020 do 31.12.2021. Mimořádné odpisy tak bude možné použít např. na nově pořizovaný automobil pro podnikání nebo na nově pořizované kancelářské vybavení s pořizovací hodnotou vyšší než 80 tisíc Kč.

Zmiňovaný majetek bude možné odepsat bez přerušení za dobu 12 měsíců u první odpisové skupiny, podle níž se majetek standardně odepisuje 3 roky nebo za 24 měsíců v případě majetku zařazeného v druhé odpisové skupině. Ta se standardně odepisuje 5 let.

Mimořádné odpisy jako legální možnost snížení daně z příjmů se stanovují za kalendářní měsíce a to tak, že majetek zařazený v 1. odpisové skupině se odepíše rovnoměrně do 100 % kupní ceny a majetek zařazený v druhé odpisové skupině se v prvních 12 měsících odepíše do 60 % pořizovací ceny a v následujících 12 měsících do zbývajících 40 %.

  

S daněmi Vám rádi poradí naši certifikovaní daňoví poradci. Nebo předejte celé Vaše účetnictví našim kvalifikovaným účetnímKontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 8. 8. 2022


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!