151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Pozor, od 19.10.2021 došlo ke změně při výpočtu cestovních náhrad

Obvykle Ministerstvo práce a sociální věcí mění vyhlášku, jenž upravuje výši cestovních náhrad při pracovních cestách, od 1. ledna. Letos MPSV mimořádně aktualizovalo vyhlášku v průběhu roku.

Od 19.10.2021 dochází ke zvýšení ceny za 1 litr automobilového benzinu 95 oktanů z 27,80 Kč na 33,80 Kč. Ostatní ceny pohonných hmot se ale nemění a zůstávají stejné:

  • 1 litr benzinu 98 oktanů je za 31,50 Kč a
  • 1 litr motorové nafty je za 27,20 Kč.

Tyto ceny nepoužije zaměstnavatel při proplácení cestovních příkazů v případě, kdy zaměstnanec hodnověrně doloží ceny pohonné hmoty zaměstnavateli. Z účtenky za pohonné hmoty musí být patrná souvislost s pracovní cestou, a to zejména časová, nákup v přiměřené době před pracovní cestou nebo během ní, a také místní. Pokud je pracovní cesta delší a zaměstnanec doloží více účtenek, pak se náhrada za PHM stanovuje aritmetickým průměrem zaměstnancem prokázaných cen. Tento postup je v souladu s § 158 odst. 3- zákoníku práce.

Ještě doplníme, že v případě, že zaměstnanec při pracovní cestě využije elektromobil, tak je náhrada podle vyhlášky stanovena na 5 Kč za 1kWh elektřiny. Nicméně zrovna u této položky je na místě otázka, jak dlouho ještě vydrží a kdy můžeme čekat další novelu vyhlášky.

Máte zájem o podporu v oblasti vedení účetnictví, daňového poradenství, personalistiky nebo zpracování mezd? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 26.10.2021