151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Pozor, spolu s růstem repo sazby vzrostly i úroky z prodlení

Jak jste si v minulých dnech zajisté všimli, tak Česká národní banka zvýšila repo sazbu. Tento její růst se projeví i v oblasti daní, vzrostou totiž sankce.

Úrok z prodlení související s platbou daně se nestanovuje podle daňového řádu, ale řídí se občanskoprávními předpisy. Na základě nařízení vlády č. 351/2013 Sb. výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby, kterou stanovuje ČNB pro první kalendářní pololetí, ve kterém došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.

Česká národní banka zvýšila s účinností od 1.10.2021 repo sazbu na 1,50 %. Změna se zohlední vždy k prvnímu dni kalendářního pololetí trvajícího prodlení. Do konce roku 2021 se bude při výpočtu úroku z prodlení vycházet z repo sazby platné k 1.7.2021, která byla 0,5 %. Od 1.1.2022 se bude úrok z prodlení počítat s aktuální repo sazbou ve výši 1,5 %.

Pro názornost ještě uveďme příklad:

Plátce uhradil daňovou povinnost na DPH za měsíc červen 2020 splatnou 25.7.2020 až 25.1.2022.

Do konce roku 2020 se bude úrok z prodlení počítán podle předchozí právní úpravy daňového řádu a bude ve výši 14 % + repo sazba ČNB p.a. ve výši 0,25 %.

Za první pololetí roku 2021 bude úrok činit 8 % + repo sazba ČNB p.a. ve výši 0,25 %.

Od 1.7.2021 do konce roku bude úrok počítat jako 8 % + repo sazba ČNB p.a. ve výši 0,5 %.

Od ledna 2022 pak bude úrok ve výši 8 % + repo sazba ČNB p.a. ve výši 1,5 %.

Máte zájem o podporu v oblasti vedení účetnictví, daňového poradenství, personalistiky nebo zpracování mezd? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 20.10.2021


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!