151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Prominutí úroků z prodlení a posečkání na DPH pro podnikatele v autodopravě

Ministerstvo financí včele s ministrem Stanjurou zareagovalo na rostoucí ceny pohonný hmot a pro podnikatele v autodopravě vydalo tzv. generální pardon na úroky z prodlení a z posečkání plateb DPH.

Pokud má autodopravce problém s včasnou úhradou daňové povinnosti na DPH, a to už té, které byla splatná 25.3.2022, je třeba tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu a následně potvrdit splnění podmínky pro odložení, tedy být podnikatelem v oblasti dopravy. Platbu DPH je tak možné odložit až do 31.10.2022. Fakticky se to týká daňových povinnosti za měsíce únor–srpen 2022 v případě měsíčního plátcovství. U čtvrtletních plátců u povinností za zdaňovací obdob. I. a II. čtvrtletí roku 2022.

Vzor oznámení finančnímu úřadu pro odložení platby DPH:

Oznamuji správci daně, že splňuji podmínky dle Rozhodnutí ministra financí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události, tedy že jsem daňovým subjektem, u něhož převažující část příjmů za dotčené zdaňovací období pochází z podnikání v oblasti dopravy

S daněmi Vám rádi poradí naši certifikovaní daňoví poradci. Nebo předejte celé Vaše účetnictví našim kvalifikovaným účetnímKontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 30. 3. 2022


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!