151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Reklama na internetu – jak ji prokázat před finančním úřadem

Reklama na internetu se stala více méně součástí našeho života. A tak každý podnikatel, ať už právnická osoba nebo OSVČ, mají nějaké ty náklady na prezentaci svojí firmy na internetu. Jak ale prokázat, že tyto náklady jsou daňově účinné. Nejvyšší správní soud už na tuto problematiku vydal řadu rozsudků Ten nejnovější jen potvrdil to, že nároky na prokazování reklamy na internetu jsou vysoké.

Samotný doklad na reklamu, který je v účetnictví, bohužel nestačí.  Při daňové kontrole je potřeba doložit i další podklady, jako jsou např. snímky obrazovky, kde je reklama přímo vidět. K daňovým dokladům na reklamu je nutné mít k dispozici i dostatečnou dokumentaci k realizaci reklamy a časově identifikovatelné záznamy. Výpis o počtu zobrazení reklamy bohužel není dostačující. Ten lze totiž vytvořit klidně i dodatečně, aniž by reklama na internetu skutečně byla.

Podle poslední judikatury Nejvyššího správního soudu je několik bodů, které by se při uplatnění daňově uznatelných nákladů na propagaci měli dodržet:

  • Přesně stanovené podmínky reklamy – Přesná smlouva, která by měla obsahovat zejména údaje o místě a velikosti reklamní plochy nebo kolik minut a kdy bude reklama promítána apod.
  • Faktické uskutečnění reklamního plnění – Skutečnosti ujednané ve smlouvě se musí opravdu uskutečnit.
  • Prokázání realizace – Dokumenty, z nichž je patrno, že se reklama opravdu uskutečnila, musí věcně a časově souviset se smlouvu.
  • Efektivita a racionálnost reklamy – Správce daně má pravomoc i posoudit, zda-li výdaje na reklamu byly vynaloženy za účelem dosažení, zajištění a udržení příjmů. Při daňové kontrole je důležité předložit, jakého cíle mělo být reklamou dosaženo, a to i v případě, když se cíl nenaplní.

S daněmi Vám rádi poradí naši certifikovaní daňoví poradci. Nebo předejte celé Vaše účetnictví našim kvalifikovaným účetnímKontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 28. 2. 2022


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!